×

Consiliul elevilor

Consiliul elevilor este o structură reprezentativă a elevilor I.P. Colegiul de Medicină Cahul ce
identifică și soluționează problemele care îi privesc în parteneriat cu administrația instituției, cadrele
didactice și părinți în beneficiul lor. Scopul Consiliului este de acționa ca un organ reprezentativ al
elevilor în chestiuni importante pentru viața lor în Colegiu, în strînsă legătură cu echipa managerială,
profesori și părinți. Să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ și instituționalizat de
comunicare între elevi.

Obiectivele Consiliului elevilor:

– Se implice elevii în viața instituției și comunitară, să pună în valoare contribuția lor la
realizarea obiectivelor educaționale și profesionale;
– Să ajute elevii să practice civismul, sa-și exercite propriile drepturi, sa-și asume
responsabilități, sa-și onoreze obligațiile și să respecte drepturile altor persoane;
– Se contribuie la organizarea activităților școlare și extrașcolare, bazate pe nevoile și
interesele elevilor;
– Să faciliteze schimbări în ambianța Colegiului și în relațiile cu comunitatea.

Funcțiile Consiliului elevilor:

– Consultă cu regularitate elevii din Colegiu și prezintă opinia echipei manageriale;
– Lucreză în strînsă colaborare cu echipa managerială, profesorii și părinții la dezvoltarea
politicilor educaționale și evaluarea activității Colegiului;
– Implică activ în organizarea și desfășurarea activităților educaționale, contribuie la crearea
unui mediu de învățare pozitiv și constructiv prin consultarea semenilor referitor la calitatea
procesului educațional, organizarea clubulurilor pe interese;
– Asigură asistență în desfășurarea activităților culturale, artistice și sportive, recreative.