×

Discipline de specialitate Nr2

Şef catedră: Unciuc Galina-profesoară de Medicină internă cu NS

Membrii catedrei

Mucerschi Natalia-profesoară de Medicină internă cu N.S., grad didactic I

Bularu Nicolae – profesor de Pediatrie, grad didactic II

Bădănău Sergiu – profesor de Neurologie şi psihiatrie grad didactic II

Pascal Ana – profesoară de Pediatrie grad didactic I

Vicol Lucia – profesoară de Boli infecţioase, grad didactic II

Caceanova Valentina – profesoară de pediatrie, grad didactic II

Dandiș Mihaela-profesoară de Medicină internă cu N.S.

Problema de studiu pentru anul 2023-2024

Motivația învățării factor esențial în reușita școlară și socială”.


Obiectivele catedrei

 • Implementarea în procesul instructiv-educativ a strategiilor de predare centrate pe elev în scopul formării competențelor profesionale.
 • Promovarea programului de formare profesională prin organizarea și desfășurarea activităților extracurs.
 • Formarea autonomiei elevului și a spiritului de responsabilitate a elevilor pentru formarea competenței de a învăța pe tot parcursul vieții.
 • Coordonarea activității profesorilor în direcția rezolvării problemei de studiu a Colegiului: Aportul lecțiilor în formarea și dezvoltarea competențelor cheie.
 • Perfecționarea continuă profisională a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului predare – învățare – evaluare.
 • Organizarea schimbului de experiență prin asistențe reciproce în scopul dezvoltării competenței profesionale.
 • Elaborarea, perfectarea, comletarea materialelor metodico-didactice.
 • Revizuirea nivelului de dotare a cabinetelor de instruire practică pentru formarea abilităților practice durabile.
 • Acordarea suportului de mentorat tinerelor specialiști din cadrul catedrei prin ședințe consultative.

Anul de studii 2023-2024


Ziua mondială a copilului

Ziua mondială a copilului👫 este sărbătorită în fiecare an la 🗓20 noiembrie🗓. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare – în această zi în 1989 a fost adoptată Convenția cu privire la drepturile copilului. În document se menționează că pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor este necesar să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de dragoste, grijă și înțelegere reciprocă.
Astăzi 20 noiembrie 2023, Caceanova Valentina, profesoară de Pediatrie a organizat împreună cu gr. AM56 informatizarea elevilor și cadrelor didactice prin distribuirea materialelor informative la temă.

Zilele Catedrei

13-11.-17.11. 2023


TVC cu genericul ,,Infecții respiratorii” au participat elevii gr. AM 41 și gr. AM 43.

Astăzi, la data de 14.11.2023 în cadrul decadei Zilelor catedrei „Discipline de specialitate Nr. 2” s-a desfășurat TVC cu genericul ,,Infecții respiratorii”au participat elevii gr. AM 41 și gr. AM 43. TVC-ul a fost organizat de Vicol Lucia – profesor de ,,Boli infecțioase”.


Diabetul zaharat reprezintă circa 48% din toate bolile endocrine, bolile de nutriţie şi metabolism. În ultimii ani, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere de peste două ori a morbidității, precum şi a mortalităţii prin diabet zaharat. ❗❗❗
Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să aibă acces la formare/instruire și la resurse suficiente pentru a detecta diabetul și complicațiile acestuia la timp. Complicațiile legate de diabet pot fi prevenite. Astăzi, 14 noiembrie, elevii grupei AM 41, coordonați fiind de către profesoara Mucerschi Natalia au desfășurat masa rotundă unde au fost abordate probleme actuale ale Diabetului. Eleva Sterpu Liliana a prezentat noțiuni generale despre diabet, situația epidimiologică în țară, complicațiile posibile. Elevul Irizan Nicolae s-a axat pe o complicație a diabetului, cu o incidență destul de majoră în ultimele decenii, care spre regret induce dezvoltarea gangrenei – Piciorul diabetic.

 

 


Anual, pe 14 noiembrie este marcată ca răspuns la preocupările tot mai majore cu privire la progresarea amenințării pentru sănătate pe care o are Diabetul zaharat. Prevenirea diabetului de tip 2 și a complicațiilor asociate diabetului este punctul central al ultimului an al temei Zilei Mondiale a Diabetului 2021-2023 „Accesul la îngrijirea diabetului”.

❗️❗️❗️Sloganul acestui an ,,Diabetul: cunoașteți riscul! Asumăți responsabilitatea!”, ce se concentrează pe importanța cunoașterii riscului diabetului de tip 2, pentru întârzierea sau prevenirea bolii, subliniind impactul complicațiilor legate de diabet, importanța de a avea acces la informații și îngrijiri potrivite pentru asigurarea unui tratament și management corect al bolii. În acest context, elevii grupei AM-41, coordonat de către Mucerschi Natalia director adjunct de instruire practică, profesor de medicină internă, la prima oră matinală au distribuit materiale informative în incinta I.P. Colegiul de Medicină Cahul, promovând cercul albastru (Campania Zilei Mondiale a Diabetului) care reprezintă simbolul global pentru conștientizarea diabetului și semnifică unitatea comunității globale, ca răspuns la epidemia de diabet.

Anul de studii 2022-2023


  Membrii cercului Medicină interna cu nursing specific a I.P. Colegiului de Medicină Cahul, fiind în pas cu întreaga comunitate medicală  care la 7 aprilie sărbătorește Ziua Mondială a Sănătații au realizat ore publice pentru elevi privind promovarea modului sănatos de viață si reducerea factorilor de risc a maladiilor cu tematica: ” Здоровье твоих почек исключительно в твоих руках „.

  Elevii anului IV, AM 42 și AM 44 , monitorizați de Mucerschi Natalia – director adjunct pentru instruirea practică, profesoară Medicina internă cu nursing specific și Unciuc Galina – șef catedră Discipline de specialitate nr.2, coordonatorul cercului Medicină internă cu nursing specific au prezentat lecții publice în grupele anului I și II  abordând  problemele cheie cu referire la măsurile profilactice în afecțiunile renele:

 1. Actualitatea patologiilor renale, inclusiv Insuficiența renală cronică ( tema de cercetare a elevilor cercului pentru acest an) cu prezentarea datelor statistice privind incidența.
 2. Prezentarea unor curiozități în nefrologie ( mituri și adevăr).
 3. Victorină cu scurte întrebări anatomo – fiziologice ce se bazează pe legătura interdisciplinară/ anatomia și fiziologia omului.
 4. Disiminarea pliantelor informative cu privire la promovarea modului sănătos de viață și reducerea factorilor de risc.

07.02.2023 Masa Rotunda Cancer pulmonar diagnostic precoce și măsurile de prevenire.

În conformitate cu Calendarul Organizației Mondiale a Sănătății a evenimentelor de sănătate publică, marcate la nivel internațional, în perioada 23.01. – 26.01.2023 elevii I.P. Colegiului de Medicină Cahul au organizat un șir de activități dedicate Săptămânii Internaționale de prevenire a cancerului de col uterin. Elevii grupei AM – 33, coordonați de dna Mucerschi Natalia, director adjunct pentru instruirea practică în colaborare cu CSP Cahul au mediatizat produsele video și pliantele informative în instituție și locuri publice cu scopul creșterii nivelului de conștientizare și informare a populației despre măsurile de prevenire a cancerului de col uterin.

Genericul Campaniei: – Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!

– Vaccinează-te împotriva HPV ! Protejează-ți viitorul!

Îndemnul către populația generală:

– Toate femeile cuprinse între vârsta de 25-61 de ani să participe la Screening de col uterin, să facă Testul Citologic;
– Toate fetele și băieții cu vârsta 9-14 ani șă fie vaccinați împotriva HPV.

În contextul Zilei Mondiale de combatere SIDA, marcată la 1 decembrie, în incinta I.P. Colegiul de Medicină Cahul în colaborare cu A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud” și Direcția Csp Cahul, s-au desfășurat activități în scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV. Elevii și oaspeții au venit cu comunicări, mesajele principale fiind:

Dacă ai făcut sex neprotejat cu o persoană a cărei statut HIV nu îl cunoști, ar fi bine să te testezi. Ai grijă de sănătatea ta sexuală. Testează-te !
Uneori poți să nu știi că ești HIV pozitiv. Necunoașterea statutului HIV nu te scutește de consecințe. Testează-te !
Ție îți pot spune orice. Nu ține ascuns de tine statutul tău HIV. Testează-te !
Dacă îți cunoști statutul HIV, vei putea începe mai repede un tratament care îți poate salva viața. Ai grijă de sănătatea ta. Testează-te !
Doar dacă îți cunoști statutul HIV, poți fi sigur că te protejezi pe tine și persoana pe care o iubești. Testează-te !

Pe data de 07.12.2022 a fost desfășurată ședința de dare de seamă a cercului a activității cercului științifico-practic pe jumătate de an. Elevii au prezentat rezultatele obținute în activitatea lor de cercetare la temele selectate.

Cele mai apreciate teme de cercetare au fost următoarele:

 1. Informație despre datele statistice pe hepatitele virale.
 2. Particularitățile hepatitei A la copii.
 3. Prezentarea: Diagnosticul hepatitei A.
 4. Paticularitățile evoluției Hepatitei B la diferite categorii de vârste.
 5. Prezentarea banerului ,,Hepatita D”.

În contextul Zilei Mondiale a spălării mâinilor și Zilei internaționale a Anesteziei, Catedra Discipline de specialitate nr.1 și Catedra Discipline de specialitate nr.2 împreună cu elevii anului V, specialitatea – Îngrijirea bolnavilor, calificarea – asistent mediacal  au realizat activități de conștientizare a elevilor și colaboratorilor  I.P. Colegiului de Medicină Cahul cu referire la importanța spălării pe mâini, modalitatea corectă de realizare a procedurii precum  și selectarea corectă a tipurilor de anestezie de caliate în dependență de intervenția chirurgicală.


Ziua Mondială a Inimii 2022 este o oportunitate pentru toată lumea de a se opri și de a se gândi la modul cel mai bun de a folosi inima pentru umanitate, natură și pentru sine.


Activitatea cercului de Boli infecțioase. Sa desfășurat ședința cercului la data 16.02.2022 cu tema „Sars CoV-2”.


Anul de studii 2020-2021

În cadrul Zilelor catedrei „Discipline de specialitate Nr.2”, continuă șirul de activități.

Pe data de 01.12.2021 a fost desfășurată în regim online Conferința elevilor anului IV cu genericul: „HIV/SIDA”.

În acest context, au fost prezentate informații actuale despre incidența HIV/SIDA în Republica Moldova, particularitățile evoluției maladiei, diagnosticarea, particularitățile îngrijirii și tratamentului.


„VARICELA”

În cadrul Zilelor catedrei „Discipline de specialitate Nr.2”, continuă șirul de activități.

Astăzi, 17.11.2021 a fost desfășurată în regim online Conferința elevilor anului V cu genericul: „VARICELA”.

În acest context, au fost prezentate informații actuale despre incidența Varicelei în Republica Moldova, particularitățile evoluției maladiei la copii, dietoterapia, particularitățile îngrijirii și tratamentului.


În cadrul Zilelor catedrei „Discipline clinice de specialitate nr.2”, continuă șirul de activități.
Astăzi, 16.11.2021 a fost desfășurată în regim online Conferința elevilor anilor IV și V în parteneriat cu elevii Școlii Postliceale „Cristiana”, Galați, dedicată aniversării a 75 ani a I.P. Colegiului de Medicină Cahul și Zilei Mondale a Diabetului Zaharat cu genericul „Diabetul Zaharat o problemă socială și a familiei”.
În acest context, au fost prezentate informații actuale despre incidența diabetului zaharat în Republica Moldova, particularitățile evoluției maladiei la copii și la adulți, particularitățile evoluției infecției Covid-19 asupra pacienților cu DZ, dietoterapia, controlul diabetului zaharat prin evaluarea particularităților acțiunii insulinei în diferite condiții ale vieții cotidiene precum și rezultatele activității de cercetare a membrilor cercului științifico-studențesc la Medicina internă cu tema: Prevalența amputațiilor piciorului diabetic vis-a-vis de tratamentul conservativ în IMSP SR Cahul.
„Diabetul nu alege. Noi în schimb suntem în măsură să alegem, să luăm o decizie, să ne asumăm responsabilitatea pentru viața și sănătatea noastră”.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 15.11.2021, membrii catedrei ” Discipline de specialitate nr.2” au organizat și desfășurat Ziua de dispanserizare a colaboratorilor I.P. Colegiului de Medicină Cahul.

În acest scop a fost realizat un program amplu de determinare a indicilor glicemiei, masei corporale, TA, pulsoximetria etc.

În urma analizei Chestionarului de evaluare a riscului apariției diabetului zaharat tip 2 la adulți a fost adus la cunoștință persoanelor examinate importanța monitorizării frecvente a stării de sănătate pentru menținerea unui mod activ și adecvat de viață.


Catedra ” Discipline terapeutice” ținând pasul cu actualitățile în medicină pe data de 4 februarie 2021 a desfășurat o conferință teoretico-științifică  online cu genericul:

,,Spune STOP cancerului de col uterinconsacrată  Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului de col uterin marcată la data de 4 februarie, cu participarea elevilor grupei

AM-45 ghidați și coordonați de profesoara Dandiș Mihaela în colaborare cu membrii catedrei : Mucerschi Natalia, Unciuc Galina, Andronic Nelea.

,,Oricine ai fi, stă în puterea ta să diminuiezi tu însuți impactul cancerului asupra ta, asupra oamenilor pe care îi iubești și asupra lumii întregi „.                                                 

Este timpul să te implici personal!                                                                                                                     Ține-ți minte cancerul este un cuvânt ,nu o sentință!

 

În perioada 20-27 ianuarie în Republica Moldova se derulează anual Săptămâna Europeană de prevenire a Cancerului de Col uterin, eveniment organizat în scopul consolidării eforturilor în vederea reducerii poverii Cancerului de Col uterin, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial determinând unul din 8 decese mai mult decât Tuberculoza, SIDA și Malaria la un loc.Este al doilea cancer ca frecvență la femei după cancerul la sân, afectând  în fiecare an aproximativ 500.000 de femei, din care 250.000 pierd lupta cu acest cancer. Cele  mai multe cazuri se atestă în regiunile lumii unde screening-ul nu se efectuiază sau se efectuiază incorect.

În contexul dat, elevii grupei AM-45 au prezentat informații actuale cu referire la nozologia dată.


În cadrul zilelor catedrei „ Discipline terapeutice și Discipline chirurgicale”  la data de 08.12.2020s-a desfășurat Conferința teoretico-științifică on-line cu genericul „ Ziua mondială de luptă împotriva  BPOC”  consacrată Zilei mondiale de profilaxie a maladiei cronice obstructive a pulmonilor, marcată la data de 19 noiembrie.

     sub egida:” Satius est initiis mederi quam fini”  – „ Mai bine să vindeci începuturile decât sfârşitul bolilor”

Organizația Mondială a Sănătății estimează că BPOC cauzează decesul a peste 2,75 mln. de persoane anual.  În plan mondial, această patologie reprezenta în 1998 a șasea cauză de deces pe globul pământesc. Iar la momentul actual a trecut pe locul patru. Răspîndirea BPOC pentru bărbați constituie 9,34%, femei 7,3% și afectează preponderent persoanele ce au depășit vârsta de 40 ani. Cu părere de rău se prognozează o tendință spre creștere continuă a incidenței acestei maladii.

În contextul dat, elevii grupei AM – 31 au prezentat informații actuale cu referire la patologia dată.


Anul de studii 2019-2020


Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului de terapie ”Tuberculoza nu este o sentință”

I.P. Colegiul de Medicină Cahul acordă o atenție deosebită promovării modului sănătos de viață în rândul populației cât și formării de formatori din rândurile tineretului studios interesați de această problemă.

În acest context voluntarii cercului științifico-practic la medicina internă activ sau inclus în acțiunile Campaniei de informare a populației în vederea profilaxiei tuberculozei, care a înglobat o multitudine de activități pe parcursul acestui semestru, una din ele fiind acceptarea participării în cadrul proiectului ”Consolidarea controlului Tuberculozei în R.M”.

În cadrul zilelor catedrei ”Disciplini terapeutice și chirurgicale”, la data de 04.12.2019 s-a desfășurat Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului cu genericul ”Tuberculoza nu este o sentință”, unde elevii au prezentat activitățile desfășurate pe parcursul semestrului, informații actuale, date epidimiologice cercetate cu referire la tuberculoză, etc. Conferința s-a finisat cu oferirea fiecărui voluntar a unei diplome de merit și a unui mic cadou din partea organizației nonguvernamentale independentă și non-profit din R. Moldova – Centrul PAS.

Multumim Centrului PAS pentru provocare, și sper că colaborarea aceasta frumoasă va avea continuitate. Noi suntem deschiși și permanent cointeresați înparteneriate de perspectivă!


Conferinţa cu genericul: „Antibioticele – foloseştele cu grijă! Fiecare este responsabil”

În perioada 13-18 noiembrie 2019 în cadrul catedrei „Discipline terapeutice şi discipline chirurgicale” în cadrul  I.P. Colegiului de Medicină au fost desfăşurate activităţi legate de ziua Mondială a Antibioticelor, care s-a finalizat cu un flash mob organizat de grupa AM – 35, coordonat de profesoara Unciuc Galina. Pe parcurs au fost repartizate flaiere informative atât în incita colegiului cât şi în rândul populaţiei municipiului Cahul, precum şi desfăşurarea conferinţei cu genericul: „Antibioticele – foloseştele cu grijă! Fiecare este responsabil”.


Zilele Catedrei 

03-07.04. 2017 „4 februarie – Ziua mondială de luptă împotriva cancerului”

În cadrul zilelor catedrei a avut loc masa rotundă cu genericul  „4 februarie – Ziua mondială de luptă împotriva cancerului”, activitate organizată de către Tabuncic I., profesoară la disciplina Medicina Internă împreună cu elevii grupei AM 37.  Ca invitat special a fost dna Valeria Gazibar, medic consultant oncolog al IMSPSR Cahul, s. Consultativă.


Conferinţa teoretico- ştiinţifică „18 noiembrie Ziua Europeană

a informării despre antibiotice”

În cadrul zilelor catedrei „Disciplini Terapeutice”  pe data de 18 noiembrie 2017,s-a desfăşurat Conferinţa teoretico- ştiinţifică „18 noiembrie Ziua Europeană a informării despre antibiotice”. Activitatea a fost a organizată de membrii catedrei „Disciplini terapeutice ” cu participarea activă a elevilor din grupele AM 54 şi AM 56.În cadrul conferinţei  s-a discutat despre : multiplele aspecte de utilizare corectă a antibioticilor, dispoziţiile Ministerului Sănătăţii cu privire la eliberarea preparatelor antibacteriene.

S-a realizat deasemenea un experiment ” Constatarea prezenţei bacteriilor în mediul înconjurător şi pe mâinile oamenilor”. În final elevii au distribuit materiale informative  celor prezenţi la conferinţă.


Ziua Mondială a Diabetului Zaharat

Pe 14 noiembrie în fiecare an este marcată Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, astfel elevii gr. AM-56 împreună cu membrii catedrei Disciplini terapeutice au adus informații despre complicațiile DZ și au promovat modul sănătos de viață explicând importanța alimentației corecte și a activităților fizice .


Centrul de Simulare

Nurssingul geriatric .Studiu de caz simulat în cadrul CUSIM  Nicolae Testemițanu cu participarea membrilor catedrei disciplinei terapeutice.

Nurssingul geriatric

Participarea activă a membrilor catedrei Discipline terapeutice în cadru trainingul-lui cu genericul Nurssingul geriatric organizat în Centrul de excelență în medicină și formare Raisa Pacalo


Victorina Afecțiunile cardiovasculare

În cadrul Zilelor catedrei Discipline terapeutice în data de 06.04.2017 a avut loc victorina-Afecțiunile cardiovasculare  cu genericul – „Un pas ferm spre profesie”. Organizatoarea activității profesoara Mucerschi Natalia, participanți- elevii grupei AM-33.


Conferinţă „Istoricul Medicinei interne”

În cadrul zilelor catedrei a avut loc Conferinţa teoretico-metodică cu genericul „Istoricul Medicinei Interne”, organizată şi prezentată de către profesoara Tabuncic Ianca împreună cu elevii grupei AM 34.


Masa rotundă  „Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului și particularitățile lui”

În cadrul Zilelor catedrei Discipline terapeutice a avut loc masa rotunda – „Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului și particularitățile lui” organizată de profesoara Machidon Aliona și elevii grupei AM-21,  unde au fost puse în discuţie subiecte ca:

Susţinerea în public a planului de afaceri; Identificarea ideilor de afaceri; Descrierea afacerii-elaborarea planului de afaceri; Contabilitatea pe domenii.


Stop TB în timpul vieţii mele

           La data de 28 martie,curent,  în cadrul zilelor catedrei s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Stop TB în timpul vieţii mele” organizată de către profesoara Mihalache C. împreună cu elevii grupei AM 43.


La 14 noiembrie 2016 a fost organizat un eveniment cu genericul „ Împreună împotriva diabetului” catedra „Disciplini terapeutice” a desfăşurat un şir de măsuri petru promovarea modului de viaţă a persoanelor ce trăiesc cu diabet. Au fost elaborate buletine sanitare tematice, elevii au distribuit populaţiei materiale informative şi au participat la un flash – mob tematic.

Diabetul – una dintre cele mai răspândite boli cronice, netransmisibile şi cea mai fregventă boală endocrină a secolului XXI: o afecţiune foarte periculoasă prin complicaţiile fatale şi care nu conţine cont de vârstă sau sex. În ţările Uniunii Europene 52 milioane de oameni suferă de diabet zaharat. Dacă nu se va interprinde nimic, această cifră va creşte la 69 milioane până în 2035. În republica Moldova, peste 80 miide persoane suferă de diabet zaharat şi această cifră a crescut de 1,5 ori în ultimii 10 ani.


Lecţiei model „Managementul serviciilor de nursing geriatric în afecţiunile respiratorii , cardiovasculare,digestive, urinare, endocrine, mintale şi afecţiunile sistemului locomotor”

Îmbătrânirea demografică a devenit o problemă socială a întregii lume datorită dimensiunii cantitative a fenomenului.

Obiectivul  de importanţă primordială în politica oricărui stat este îngrijirea vîrstnicilor şi calitatea vieţii  acestora, prin oferirea unui minim garantat persoanelor vârstnice cu respectarea drepturilor, responsabilităţilor şi rolurilor lor în societate. Formarea asistenţilor medicali pentru serviciul geriatric din Republica Moldova este organizată în corespundere cu documente normative din ţară pentru pregătirea specialiştilor, competenţi să presteze servicii de calitate persoanelor de vârsta a treia. 

În cadrul zilelor Catedrei, Tabuncic Ianca împreună cu studenţii grupei AM 32, au organizat şi prezentat în cadrul decadei o lecţiei model cu subiectul:“ Managementul serviciilor de nursing geriatric în afecţiunile respiratorii,cardiovasculare,digestive, urinare, endocrine, mintale şi afecţiunile sistemului locomotor”. Au fost discutate problemele de sănătate a vîrstnicului în afecţiunile organelor interne. Elevii au prezentat particularităţile anatomofiziologice a vîrstnicilor, problemele de sănătate şi îngrijirea vîrstnicului în afecţiunile organelor interne. La lecţie au fost invitaţi profesorii vîrstnici din instituţie.


Decada catedrei ,, Terapie ”

04.04 – 15.04 2016

,, Să ne unim pentru a stopa Tuberculoza”

În cadrul decadei membrii catedrei de Terapie a CMC, au participat la evenimentul organizat de CSPR Cahul, cu genericul Să ne unim pentru a stopa Tuberculoza”. Partenerii acestui eveniment au fost Centrul comunitar pentru sustinerea bolnavilor de tuberculoză, IMSPSR Cahul, AO „Pas cu pas”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.Profesorii participanţi: Tabuncic I., Mucerschi N., Caceanova V., Pascal A., Bezman N. şi elevii din grupele AM 34, 35, 36 care împreună au organizat un flashmob tematic, au prezentat istorii de succes realizate prin tehnica storytelling şi expoziţie a buletinelor sanitare. Echipele de elevi au informat populaţia prin intermediul materialelor informative despre prevenirea şi depistarea precoce a tuberculozei.Acest eveniment a avut ca scop conştientizarea ponderii acestei maladii, informarea şi sensibilizarea oamenilor față de problema tuberculozei în Republica Moldova. Participanții la eveniment au mărturisit că, prin acţiunea dată, au reuşit să descopere problemele legate de tuberculoză dintr-o altă perspectivă, una diferită de abordarea academică tradițională.


,,Învinge diabetul”

În cadrul decadei membrii catedrei  de Terapie au organizat şi participat activ la evenimentul cu genericul ,,Învinge diabetul”.

Elevii şi cadrele didactice din Colegiu au distribuit material informativ deasemenea au realizat un sondaj  despre alimentaţia, deprinderile dăunătoare şi sănătatea populaţiei. Au prezentat un flachmob tematic, s-a organizat expoziţia buletinelor sanitare. Un grup de elevi au monitorizat indicii vitali TA, masa corpului şi au venit cu unele recomandări către persoanele examinate.

Toate aceste acţiuni vin în scopul sensibilizării opiniei publice privind prevenirea diabetului şi promovarea modului sănătos de viaţă .

,, Diabetul nu alege. Noi, în schimb, sîntem în măsură să alegem, să luăm o decizie, să ne asumăm responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea noastră. Putem alege să cunoaştem şi să ne protejăm, sau să ignorăm subiectul şi să fim supuşi riscului de infectare. „