×

Ghidare în carieră

Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale ale individului şi ale mediului extern, social şi economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim.

Pedagogul italian G. Callo considera:„a orienta înseamnă a educa”.

Nu poți să educi, spune Callo, dacă nu educi atitudini, interese,

trăsături de caracter şi nu poţi să instruieşti dacă nu orientezi pe

fiecare om în direcţia semnalată de trăsătura specifică a personalităţii sale.

 

Această dificultate a tinerilor de a-și alege o carieră pe care să o urmeze în viitor, reprezintă una din marile probleme ale societății. Ei au nevoie de ajutor pentru a depăși această etapă problematică a dezvoltării personale și profesionale. Informarea și consilierea elevilor, conștientizarea acestora cu cerințele pieții muncii, identificarea oportunităților pentru carieră constituie un obiectiv major a întregului colectiv a I.P. Colegiului de Medicină Cahul. În fiecare an cadrele didactice împreună cu discipolii lor promovează diferite activități în scopul orientării profesionale și ghidării în carieră.


 

ACTIVITĂȚI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SUDUL REPUBLICII.

În perioada 04.04-17.05.2019, în cadrul Programului de Orientare Profesională cu genericul : ” Acolo unde este dragoste de om se practică adevărata medicină”,I.P. Colegiul de Medicină Cahul, a organizat vizite tematice în liceele și gimnaziile raionului Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Taraclia, Comrat.


ZIUA UȘILOR DESCHISE

     Anual, în luna mai se desfășoară  ” Ziua ușilor deschise”. În scopul promovării continue, a atractivității profesiei de Asistemt medical, dezvoltării unui sistem de consiliere în carieră și proiectare a carierei pe parcursul întregii vieți Consiliul de Orientare Profesională și ghidare în carieră pregătește o agendă bine determinată cu diverse activități informative și instrumente cu privire la promovarea ofertei educaționale pentru vizitatori.


 

SEMINAR INTERACTIV – ECONOMIA NUTRIȚIEI ECHILIBRATE

O activitatea de Orientare profesională prin intermediul elevilor anului IV de studii a fost promovată în data de 27 februarie 2019. În incinta Universității de Stat „B.P. Hajdeu” s-a desfășurat Seminarul interactiv cu genericul ” Economia nutriției echilibrate” la care au participat elevi din liceele municipiului Cahul și studenții universității.

Obiectivul acestei activități – încurajarea tineretului pentru promovarea modului sănătos de viață și o alimentație sănătoasă.


 

TÂRGIL FORȚELOR DE MUNCĂ

Anual în incinta palatului de cultură ” N. Botgros” la sfârșitul lunii mai, cadrele didactice a I.P. Colegiului de Medicină Cahul împreună cu elevii participăm activ la evenimentul organizat de Direcția învățământ profesional tehnic, ANOFM sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ”Târgul forțelor de muncă pentru tineret – începe cariera ta aici”, care are drept scop consolidareaparteneriatelor între angajatori, instituții de învățământ, ONG-uri, precum și informarea tinerilor despre locurile de muncă vacante din țară,  de studiere a unei specialități/meserii, orientarea și ghidarea în carieră a celor care urmează să acceadă pe piața muncii.


 

CONCURSUL ” CEL MAI BUN ELEV ÎN PROFESIE”

În scopul dezvoltării posibilității elevilor dotați de a reflecta asupra informației noi, de a gândi independent, de a lua de sine stătător decizii și de a fi responsabil de ele, pentru o activitate competentă profesională, la finele anului de studii cei mai buni elevi absolvenți, împreună cu dascălii săi, în parteneriat cu elevii din toate Colegiile de Medicină din R. Moldova participă la Concursul republican la unitățile de curs de specialitate ” Cel mai bun elev în specialitate”.

Participarea la această activitate sporește la viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare competitivitatea și flexibilitatea, stimulează competențele profesionale, promovează schimbul de experiență în pregătirea profesională dezvoltând capacități și talente în vederea constituirii potențialului profesional.