×

Scurt Istoric

 

Colegiul de Medicină Cahul a fost fondat prin ordinul Ministerului Ocrotirii Sănătății nr. 513 din 22 mai 1946 fiind prima Școală de Felceri și Moașe din sudul țării cu un contingent la anul I de 90 persoane. Școala și-a început activitatea în condiții precare fără un sediu, fiind luate în chirie 3 săli de clasă în școala medie nr. 3. Conform unui raport prezentat de directorul instituției de atunci, G. Dreșel, școala nu dispunea de materiale didactice, profesorii erau angajați prin cumul și și-au început activitatea în lipsa programelor școlare. Spre sfârșitul lunii septembrie 1946, școala avea un efectiv de 80 de elevi.

În cadrul ședinței din 31 octombrie 1947 executivul Consiliului județean Cahul adoptă o decizie, în temeiul căreia Școlii de Felceri și Moașe i-a fost oferit un imobil cu o suprafață de 390 m2pentru blocul de studii.

În anul 1948 la Școala de Felceri și Moașe profesau 23 cadre didactice, o bună parte din care erau angajați prin cumul. Admiterea anului 1949 număra 110 aspiranți, iar la finele respectivului an de studii instituția lansează primii specialiști.

Mai târziu, în funcție de lărgirea profilului Școlii de Felceri și Moașe din Cahul, pe 10 iulie 1954, instituția a fost reorganizată în Școala de Medicină. Noua etapă a activității școlii a fost marcată de măsurile de îmbunătățire care s-au implementat pe atunci: consolidarea bazei tehnico-materiale, lărgirea spațiului de studii și de trai pentru elevi, crearea laboratoarelor etc. Școala de Medicină din Cahul a pregătit până în 1981, peste patru mii de specialiști medicali, inclusiv felceri, moașe și asistenți medicali. În anul de studii 1982-1983 școala a avut pentru prima dată 1051 de elevi. În anul acesta au fost aplicate noi planuri de învățământ iar la finele anului 15 % din absolvenți primesc diplome de merit, mulți din ei continuându-și studiile în instituții de învățământ superior.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 440 din 25 iunie 1992 și a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 37 din 2 iulie 1992, se reorganizează Școala de Medicină din Cahul în Colegiul de Medicină din Cahul. Au fost stabilite și noi termene de studii: elevii înmatriculați după absolvirea ciclului gimnazial – 5,5 ani, absolvenții școlilor de cultură generală și liceelor – 3 ani. Anul 2000 a fost semnificativ pentru colegiu deoarece a fost dat în exploatare blocul nou de studii de la periferia orașului Cahul cu 2 cămine în dotare.

Colegiul de Medicină din Cahul a trecut acreditarea în anul 2005 prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 2.5.5 din 10 martie 2005 a fost eliberat Certificatul de Acreditare seria AC nr. 0011 la specialitatea 1701 Medicină generală, învățământ cu frecvență la zi, calificarea ”Asistent medical”. Până în anul 2006 colegiul și-a consolidat corpul profesoral didactic și baza tehnico-materială, instituția bucurându-se de autoritate și recunoștință în mediul medical.

 

 

 

 

 

Galina Dreșeli – primul director al școlii de felceri și moașe (1946-1970). A creat primul colectiv didactic, a înmatriculat primii 80 elevi pentru anul de studii 1946-1947. A organizat prima sesiune. Pentru efortul depus la dezvoltarea bazei tehnico-materiale și celei didactice a fost decorată cu Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”.

 

 

 

Ion Mocanu – director 1970-1992. A dezvoltat tradițiile didactice, a construit 2 cămine, a proiectat actualul bloc de studii, a consolidat relațiile cu instituțiile de învățământ medical, a mărit contigentul de elevi până la 1200 elevi. Eminent al ocrotirii sănătății.

 

 

 

 

Alexandru Calendari – director Colegiu de medicină între anii 1992-1994. În această perioadă s-au modernizat programele de studii, s-a majorat numărul cabinetelor specializate. A sporit calitatea pregătirii profesionale a absolvenților.

 

 

 

 

Bularu Nicolae – 1994-2015. În 1999 a fost dat în exploatare blocul nou de studii, amenajate terenurile aferente. În 2003 instituția a fost acreditată. Perioada consolidării colectivului didactic, a bazei tehnico-materiale și didactice, sporirii considerabile a calității pregătirii profesionale a asistenților medicali de profil general.

 

 

 

 

 

Bădănău Sergiu – director din 2015-2021 ianuarie. Perioada consolidării relațiilor de parteneriat cu instituțiile medicale naționale și internaționale, ONG-uri și instituții comunitare, modernizării procesului instructiv educativ, ridicării prestigiului instituției, prin calitatea pregătirii profesionale și a abilităților de viață a elevilor.