×

Discipline de specialitate Nr.1

Șef  catedră:  Brăila Oxana- profesoară de Chirurgie, grad didactic II

 

Membrii  catedrei:

Matcaș Olga- profesoară de Chirurgie cu NS, grad didactic II

Bobeico Vitalie -profesor de Anatomia și Fiziologia Omului, grad didactic II

Perju Margarita-profesoară de Anatomie

Jarnovoi Adriana-profesoară de Bazele antreprenoriatului


Problema de studiu pentru anul  2021-2022

,,Aportul lecțiilor în formarea și dezvoltarea competențelor cheie


Obiectivele catedrei

  • Direcționarea întregii activități a corpului didactic a catedrei „ Disciplini terapeutice și Disciplini chirurgicale cu NS” spre realizarea problemei de studiu a colegiului“Eficientizarea managmentului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate”.

  • Implimentarea metodelor modern de învățare cu implicarea elevilor în calitate de subiecți activi ce contribuie la construirea propriei cunoașteri.

  • Elaborarea metodelor metodico – didactice în conformitate cu cerințele contemporane cu utilizarea pe larg a TIC.

  • Dezvoltarea și formarea competențelor și abilităților specifice disciplinelor catedrei.

  • Promovarea programului de formare profesională prin organizarea și desfășurarea activităților extracurs.

  • Perfecționarea continuă în domeniul de specialitate a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului predare – învățare – evaluare.

  • Orientarea elevilor spre atingerea obiectivelor educaționale și de carieră profesională.

  • Organizarea schimbului de experiență prin asistențe reciproce.

  • Implimentarea metodelor inovatoare de învățare în cadrul orelor teoretice și practice la disciplinile catedrei prin studio individual ghidat.

  • Revizuirea și dotarea cabinetelor de instruire practică pentru formarea abilităților practice durabile


 

Ziua Mondială de luptă împotriva Cancerului este mai mult decât o zi în calendar. Știm că fiecare dintre noi are capacitatea de a face diferența, mare sau mică, și că împreună putem face progrese reale în reducerea impactului global al cancerului. În acest context, elevii grupelor AM 33 și AM 44 s-au alăturat Companiei de 3 ani ”Reducerea inechității în îngrijirea cancerului” organizând și desfășurând Conferința științifică cu genericul : ”Să ne unim forțele și să luăm măsuri ”.


 

În cadrul zilelor catedrei” Discipline de specialitate Nr 1″,pe data de 24 noiembrie 2022.Perju Margarita- profesoara de Anatomia omului împreună cu elevii grupelor AM-11 şi AM-42 au organizat -Conferința teoretico-ştiințifică cu tema: „Reabilitarea pulmonară după SARS CoV-2”.Obiectivul conferinței – creşterea responsabilității fața de sănătatea societății prin promovarea măsurilor actuale de reabilitare medicală.


Astăzi 23.11.2022 în incinta I.P Colegiul de Medicină Cahul in cadrul decadei catedrei
Discipline specializate N 1s-a desfășurat o Masă rotundă cu genericul: „Metode actuale de tratament în cancer” organizată de elevii grupei AM -53 coordonați de profesor Matcaș Olga.


La data de 22.11.22 în cadrul Zilelor catedrei ,,Discipline de specialitate Nr.1”, a fost organizată distribuirea pliantelor elaborate de elevii gr. AM-44, coordonat de profesoara de Chirurgie Brăilă O. Pliantele au fost dedicate temei ,,Autoexaminarea sânilor ” cu sloganul AUTOEXAMINAREA SÂNILOR poate fi primul pas in descoperirea unei patologii mamare.


Timp de 2 zile ( 08.11 – 09.11.2022 ) în contextul Săptămânii Naționale de Tineret, elevii anului V al I.P. Colegiul de Medicină Cahul la solicitarea Consiliului Raional Cahul, au vizitat Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” din Cahul și Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul. Obiectivul trasat – conștientizarea tineretului despre măsurile de acordare a asisteței medicale urgente în caz de politraumatisme, demonstrând competențele profesionale formate în cadrul disciplinei Chirurgie cu Nursing specific.


În contextul Zilei Mondiale a spălării mâinilor și Zilei internaționale a Anesteziei, Catedra Discipline de specialitate nr.1 și Catedra Discipline de specialitate nr.2 împreună cu elevii anului V, specialitatea – Îngrijirea bolnavilor, calificarea – asistent mediacal  au realizat activități de conștientizare a elevilor și colaboratorilor  I.P. Colegiului de Medicină Cahul cu referire la importanța spălării pe mâini, modalitatea corectă de realizare a procedurii precum  și selectarea corectă a tipurilor de anestezie de caliate în dependență de intervenția chirurgicală.

 


În cadrul Zilelor catedrei ,la data 24.03.22 elevii grupei AM-46 ghidați  de profesoara  de Chirurgie  Brăilă  Oxana ,au participat  la conferința  teoretică cu genericul :,, Metode de hemostază  provizorie .” În acest  context au fost  prezentate informații actuale  despre  caracteristicele  hemoragiei, deferite metode  de hemostază cu scopul de a  pregăti viitorii  lucrători medicali  de a acorda primul ajutor a pacienților cu  hemoragie.Respectiv, invitații  au avut ocazia să ofere întrebări  participanților ,în baza informațiilor prezentate.Fiecare elev a primit  diplomă pentru participare la conferință.


La data de 23.03.22 în cadrul decadei catedrei  „Discipline de specialitate Nr.1”s-a desfășurat  Conferința  teoretică –științifică  cu genericul „ Îngrijiri acordate pacienților  cu facturi” cu  scopul de a pregăti și instrui tînăra  generație  și viitorii  lucrători medicali de a acorda  primul ajutor  și a cunoaște   metodele  de  imobilizare  și  transportare  a  pacienților traumatizați.Conferința a fost efectuată  de elevii  grupei AM-43,coordonator profesoara Matcaș Olga


La  data de 22.03.22 în cadrul Zilelor catedrei “Discipline de specialitate Nr.1”,membrii catedrei au organizat distribuirea pliantelor ,elaborate de elevii  gr.AM-15,AM-44,AM-45.Coordonat de  profesoara  de Anatomie  M.Perju   și profesori de chirurgie  Brăilă O. ,Matcaș O. Pliantele au fost  dedicate  temei “Importanța hemotransfuziei  în ziua de azi” pentru că este  relevantă  pentru sănatatea  și mîntuirea vieții oamenilor.


În cadrul decadei, la 10 decembrie 2020, a avut loc  Conferința teoretico – științifică on-line cu genericul: „Actualități de acordare a îngrijirii și asistenței de urgență a pacienților cu Traumatisme deschise, Politraumatisme” consacrată Zilei mondiale in memoria victimelor accidentelor rutiere marcată la data de 16 noiembrie.

Conferința a fost organizată de Matcaș Olga – profesoară de Chirurgie grad didactic II, împreună cu studenţii grupei AM-53.

Această conferinţă a avut ca scop creşterea responsabilităţii fată de sănătate şi educarea populaţiei în vederea acordării primului ajutor în caz de traumatisme.


01.12.2020

Ziua Mondială de Combatere a SIDA.

La data de 01 decembrie în toată lumea este marcată Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Mobilizându-ne eforturile, nefiind indiferenți față de problema HIV/SIDA, elevii și profesorii I.P. Colegiului de Medicină Cahul, în colaborare cu AO ”Pas cu Pas regiunea Sud” Cahul, Centrul de Sănătate Publică Cahul a ANSP cu slogan-ul ”E în puterea ta să oprești epidemia HIV!”catedra Discipline Terapeutice și Chirurgicale s-a alăturat activităților în cadrul companiei sociale ”N=N Nedetectabil=Netransmisibil”, în vederea implimentării măsurilor de răspuns în combaterea epidemiei HIV în R. Moldova cu următoarele activități: informarea despre căile de transmitere a infecției, promovarea testării la HIV în rândul populației și diminuarea descriminarii a persoanelor infectate cu HIV.


4 Februarie Ziua Mondială a luptei împotriva cancerului

La data 4 februarie este marcată Ziua Mondială a luptei impotriva cancerului. În aceasta zi membrii catedrei ,,Discipline chirurgicale și terapeutice” împreună cu elevii gr. AM-55  au venit cu diferite activităţi, care au avut ca scop – creşterea gradului de conştientizare a cancerului,informarea în legătură cu această boală – prevenire,detectare şi tratament

 


Decada catedrei ,, Disciplini chirurgicale și terapeutice ”

02.12.2019– 06.12.2019

 

În cadrul zilelor catedrei ,,Disciplini chirurgicale și terapeutice”, pe data de 5 decembrie 2019, Brăila Oxana – profesoară de chirurgie împreună cu elevii grupei AM-46 au organizat . Conferință teoretico – științifică cu tema: „Actualități de acordare a îngrijirii și asistenței de urgență a pacienților cu Electrotraumă”. Conferinţa a avut ca scop creşterea responsabilităţii fată de sănătate şi educarea populaţiei în vederea acordării primului ajutor în caz de electrotraumă.


În cadrul decadei, la 3 decembrie 2019, a avut loc  Conferință teoretico – științifică cu tema: „Actualități de acordare a îngrijirii și asistenței de urgență a pacienților cu Traumatisme deschise, Politraumatisme” organizată de Matcaș Olga – profesoară de Chirurgie grad didactic II, împreună cu studenţii grupei AM-47.

Această conferinţă a avut ca scop creşterea responsabilităţii fată de sănătate şi educarea populaţiei în vederea acordării primului ajutor în caz de traumatisme.


Zilele catedrei – 2019

În cadrul zilelor catedrei ,,Disciplini chirurgicale”, pe data de 13 martie 2019, Brăila Oxana – profesoară de chirurgie împreună cu elevii grupei AM-36 au organizat Conferinţa teoretico-ştiinţifică: ,,Metode de prevenire a cancerului mamar”. Conferinţa a avut ca obiectiv conştientizarea pericolului reprezentat de această maladie şi a modului în care pot fi depistate primele semne ale bolii, astfel încât să poată fi salvată viaţa acelor persoane diagnosticate cu această boală.

Pe data de 14 martie 2019, în cadrul zilelor catedrei ,,Disciplini chirurgicale”, a fost organizată de membrii catedrei împreună cu elevii AM – 14 Conferinţa la disciplina anatomie pe tema: ,,Rolul celulei în organismul uman”. La Conferinţă au fost discutate întrebările: particularităţile de structură şi funcţiile celulei, diviziunea celulei.

 


4 Februarie Ziua Mondială a luptei împotriva cancerului

La data 4 februarie este marcată Ziua Mondială a luptei impotriva cancerului. În aceasta zi membrii catedrei ,,Discipline chirurgicale” împreună cu elevii gr. AM-47 şi AM-36 au venit cu diferite activităţi, care au avut ca scop – creşterea gradului de conştientizare a cancerului,informarea în legătură cu această boală – prevenire,detectare şi tratament.


Zilele  Catedrei 

La data  7 februarie 2017, a avut loc Conferinţa teoretico-ştiinţifică cu genericul ,,Hemoragia și Hemostaza” organizată de Burlacu Sergiu- profesoar de Chirurgie, împreună cu studenţii grupei AM-35.

Această conferinţă a avut ca scop creşterea responsabilităţii fată de sănătate şi educarea populaţiei în vederea acordării primului ajutor în caz de hemoragii.


 

 

Decada catedrei ,, Chirurgie ”

04.04 – 15.04 2016

 

 

În cadrul decadei, la 5 aprilie 2016, a avut loc Conferinţa teoretico-ştiinţifică cu genericul ,,Acordarea asistenţei de urgenţă în caz de traumatisme” organizată de Covaci Olga – profesoară de Chirurgie, împreună cu studenţii grupei AM-43.

Această conferinţă a avut ca scop creşterea responsabilităţii fată de sănătate şi educarea populaţiei în vederea acordării primului ajutor în caz de traumatisme.