×

CEIAC

Direcții de activitate a CEIAC:

  • îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din colegiu;
  • asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală);
  • revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul colegiului.

CEIAC elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea colegiului, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare:

I. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internăşi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile instituţionale, administrativă şi managerială;

b) baza materială;

c) resursele umane.

II. Eficacitatea educaţională, care constă în imobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:

a) conţinutul programelor de studiu;

b) rezultatele învăţării;

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică;

d) activitatea financiară a instituţiei.

III. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de formare profesională şi activităţilor desfăşurate;

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;

f) baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii;

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii;

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

2018-2019

2019-2020