×

Secția educație

 

Bibic Elena

Șef secția educație

Profesoara de Matematica și Informatica

grad didactic ÎNTÂI

bibic_e@colmedcahul.com

Adresa: mun. Cahul, str. Alexei Mateevici 103/1

 

Atribuţiile şefului secţiei Educaţie

  1. Organizează activitatea educaţională în contextul respectării presonalităţii, diversităţii intereselor şi necesităţii elevilor.
  2. Organizează şi monitorizează elevii în diverse domenii de activitate extracurriculară şi extraşcolare.
  3. În colaborare cu diriginţii de grupe, Consiliul şi Sindicatul elevilor organizează şi desfăşoară activităţi educaţionale.
  4. Studiază starea materiala a elevilor, propune Consiliului de Administraţie, candidaţii la burse sociale, la acordarea ajutorului material elevilor din familii social- vulnerabile, poartă de grija faţă de elevii orfani, semiorfani şi cu dizabilităţi .
  5. Conlucrează cu toate subdiviziunile din I.P. Colegiul de Medicină Cahul în vederea îmbunătăţirii reuşitei şi frecvenţei academice.
  6. Prezintă propuneri administraţiei şi Consiliului profesoral în vederea stimularii activităţii creative a elevilor.
  7. Propune aplicarea sancţiunilor în cazurile încălcării de către elevi a Regulamentelor interne.
  8. Monitorizează activitatea educativă în camine, acorda ajutorul necesar la crearea condiţiilor decente de trai şi odihnă, evaluează calitatea activităţilor educative, desfăşurate de pedagogii sociali, diriginţii de grupe.
  9. Participă la organizarea şi desfăşurarea adunărilor cu părinţii, conlucrează cu părinţii elevilor cu compartiment deviant.
  10. Prezenţa raport despre activitatea educaţională semestrială şi anuală directorului adjunct pentru instruire.