×

Activitatea Cercurilor Științifice

Pe data de 31 octombrie 2023 s-a desfășura ședința cercului științific studențesc la boli infecțioase cu participarea elevilor anului IV, unde s-a discutat despre activitatea cercului.În baza temei identificate elevii și-au selectat temele de cercetare la care pe parcursul anului de studii să organizeze activități de cercetare științifice. Tema de cercetare selectată pentru acest an de studii este: Promovarea educației de calitate prin prisma dezvoltării competenței de cercetare în bolile respiratorii acute.


Membrii cercului Medicină interna cu nursing specific a I.P. Colegiului de Medicină Cahul, fiind în pas cu întreaga comunitate medicală  care la 7 aprilie sărbătorește Ziua Mondială a Sănătații au realizat ore publice pentru elevi privind promovarea modului sănatos de viață si reducerea factorilor de risc a maladiilor cu tematica: ” Здоровье твоих почек исключительно в твоих руках „.

  Elevii anului IV, AM 42 și AM 44 , monitorizați de Mucerschi Natalia – director adjunct pentru instruirea practică, profesoară Medicina internă cu nursing specific și Unciuc Galina – șef catedră Discipline de specialitate nr.2, coordonatorul cercului Medicină internă cu nursing specific au prezentat lecții publice în grupele anului I și II  abordând  problemele cheie cu referire la măsurile profilactice în afecțiunile renele:

 1. Actualitatea patologiilor renale, inclusiv Insuficiența renală cronică ( tema de cercetare a elevilor cercului pentru acest an) cu prezentarea datelor statistice privind incidența.
 2. Prezentarea unor curiozități în nefrologie ( mituri și adevăr).
 3. Victorină cu scurte întrebări anatomo – fiziologice ce se bazează pe legătura interdisciplinară/ anatomia și fiziologia omului.
 4. Disiminarea pliantelor informative cu privire la promovarea modului sănătos de viață și reducerea factorilor de risc.

Membrii cercului „Boli infecțioase” a I.P. Colegiul de Medicină Cahul, fiind în pas cu întreaga comunitate medicală  care la 7 aprilie sărbătorește Ziua Mondială a Sănătații au realizat ore publice pentru elevii anului III privind promovarea modului sănatos de viață „Profilaxia afecțiunilor hepatice”.

Elevii au fost informați despre:

 1. Actualitatea maladiei „Hepatitele virale” prin prizma datelor statistice și morbidității.
 2. Principii etio-epidemiologice.
 3. Diferențierea tipurilor de hepatită în baza simptomelor în baza principiului clinic.
 4. Promovarea modului sănătos de viață în „Hepatitele virale”.
 5. Desiminarea pliantelor informative.

Pe data de 07.12.2022 a fost desfășurată ședința de dare de seamă a cercului a activității cercului științifico-practic pe jumătate de an. Elevii au prezentat rezultatele obținute în activitatea lor de cercetare la temele selectate.

Cele mai apreciate teme de cercetare au fost următoarele:

 1. Informație despre datele statistice pe hepatitele virale.
 2. Particularitățile hepatitei A la copii.
 3. Prezentarea: Diagnosticul hepatitei A.
 4. Paticularitățile evoluției Hepatitei B la diferite categorii de vârste.
 5. Prezentarea banerului ,,Hepatita D”.

Activitatea cercului de Boli infecțioase. Sa desfășurat ședința cercului la data 16.02.2022 cu tema „Sars CoV-2”.


I.P. Colegiul de Medicină Cahul acordă o atenție deosebită promovării modului sănătos de viață în rândul populației cât și formării de formatori din rândurile tineretului studios interesați de această problemă.
Pe data de 30.11.21 conform planului de activitate a cercului științifico-practic studențesc la Medicina internă s-a realizat ședința cercului cu genericul: „Complicațiile Hipertensiunii arteriale – Insult ischemic și hemoragic”


ACTIVITATEA CERCULUI DISCIPLINILE CU NURSING SPECIFIC


Modul  de viață sănătos – accesnt valoric

Membrii cercului de informatica: Mocanu Vlad, Dorogoi Olivia, Sabie Daniela, Răileanu Vlada   în saptamina: 12-16 aprilie au ajutat elevii  gr. Am 31: Furnică liliana, Ciobanu Mihail, Sterici Irina, Dănălache Tamara, Pocotilă Raisa în crearea  unui mic  video la  obiectul : Dezvoltarea personală  și anume la Modulul : Modul  de viață sănătos – accesnt valoric,  totodată  îndeplinirea  obiectivului  general Nr.4 din programul de activitate a cercului. Este o combinare de activitare dintre membrii cercului de informatică  și elevii ce au creat acest video pentru expunerea unei  informații destul de importantă în această perioadă pandemică.

 

 


TIC-ul – prioritatea managmentului de calitate în instruirea  și  eficientizarea dezvoltării tinerilor specialiști asistenti  medicali

La ședința N – 4 din 08.02.21 – membrii cercului de Informatică: Au pus la discuție de a ajuta pe elvii care vor participa la Conferința obiectului de Informatică:,,Programare,  Comunicare , Imaginație, Design”  – cu oformarea Prezentărilor lucrărilor prezentate . Toți membrii cercului au lucrat intensiv propunînd și colaborînd cu participanții. Prezentările au fost elaborate corect conform cerintelor date.   Tot la acestă sedință grupul de elevi au hotărit să creeze material în format  electronic  pentru Programul HTML . Am  elaborat împreună  prezentări  după fiecare temă  plănuită în Proiectul de lungă durată.


     La ședința N – 3 din 25.01.21 – membrii cercului de Informatică:

 1. Axentii Mariuc
 2. Răileanu Vlada
 3. Mocanu Vlad
 4. Sabie Daniela
 5. Dorogoi Olivia
 6. Iuncu Sorina

Au pus la discuție pregătirea  materiei informative  pentru elevii din Colegiu pe următoarele teme: ,, Bunele maniere de comportamnet” ,  ,, Obligațiile și atribuțiile elevilor ce sunt expuse în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului de Medicină”. Informația a fost  pregătită cu sîrguință și responsabilitate.  Ea este  repartizată elevilor fiind  respectate normele de protecție și prevenire  COVID -19.


Evaluarea incidențelor complicațiilor aparute în urma administrării injecțiilor

Activitatea  cercului de Nursing are ca scop modernizarea procesului  educațional de pregătire a specialiștilor medicali la disciplinile clinice terapeutice cu abilități de diagnostic, management de asistență urgentă, îngrijire și profilaxie prin valorificarea experimentală a strategiei de formare a motivației pentru învățare centrat pe elev, bazat pe formare de competențe.

Începând din septembie 2019, elevii grupei AM 25 sg.II s-au implicat în activitatea cercului, dând dovadă de responsabilitate, interes și implicare. În cadrul cercului, tema aleasă pentru cercetare a fost: “Evaluarea incidențelor complicațiilor aparute în urma administrării injecțiilor în cadrul IMSP Cahul.”

La ședință  sunt prezenți toți membrii cercului. Aici se  discută pe baza informației primite, se fac  schimb de păreri. Se analizează situațiile de caz. Se demonstrează corectitudinea efectuării injecțiilor, penru a evita apariția complicațiilor.

Pentru studierea cazurilor referitor la incidența și complicațiile injecțiilor atât a pacienților cât și a asistenților medicali s-a  colaborat cu:

–           secțiile din cadrul Spitalului Raional Cahul.

–           Centrul Medicilor de Familie  Cahul.

–           Cenrul Național de Sănătate Publică  Cahul.

–           Centrul Național de Transfuzie a sângelui Cahul.

Pentru rezultate reușite, apelăm la ajutorul specialiștilor din cadrul  IMSP Cahul, astfel cercetând registrele de evidență a incidentelor și accidentelor din cadrul secțiilor spitalicești, s-a stbilit că numărul acestora este unul minor.

Nicolai Gaisan medic epidemiolog, șef secție CSP Cahul ne-a informat că majoritatea complicațiilor apărute în urma injecțiilor sunt la persoanele ce efectuează aceste injecții în condiții casnice, fără respectarea normelor de asepsie și antisepsie.

În cadrul vizitei efectuate la Centrul Național de Transfuzie a sângelui Cahul, cu ajutorul medicului Niță Ștefan, membrii cercului au putut urmări tot procesul de colectare, separare, stocare și păstrare a sângelui și componentelor sale.

Activitatea cercului științifico-practic continuă și online prin prezentarea de către elevi a temelor corespunzătoare, posterilor informaționale.


Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului de terapie ”Tuberculoza nu este o sentință”

I.P. Colegiul de Medicină Cahul acordă o atenție deosebită promovării modului sănătos de viață în rândul populației cât și formării de formatori din rândurile tineretului studios interesați de această problemă.

În acest context voluntarii cercului științifico-practic la medicina internă activ sau inclus în acțiunile Campaniei de informare a populației în vederea profilaxiei tuberculozei, care a înglobat o multitudine de activități pe parcursul acestui semestru, una din ele fiind acceptarea participării în cadrul proiectului ”Consolidarea controlului Tuberculozei în R.M”.

În cadrul zilelor catedrei ”Disciplini terapeutice și chirurgicale”, la data de 04.12.2019 s-a desfășurat Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului cu genericul ”Tuberculoza nu este o sentință”, unde elevii au prezentat activitățile desfășurate pe parcursul semestrului, informații actuale, date epidimiologice cercetate cu referire la tuberculoză, etc. Conferința s-a finisat cu oferirea fiecărui voluntar a unei diplome de merit și a unui mic cadou din partea organizației nonguvernamentale independentă și non-profit din R. Moldova – Centrul PAS.

Multumim Centrului PAS pentru provocare, și sper că colaborarea aceasta frumoasă va avea continuitate. Noi suntem deschiși și permanent cointeresați înparteneriate de perspectivă!


Addictions sau dependențe

I.P. Colegiul de Medicină Cahul acordă o atenție deosebită promovării modului sănătos de viață în rândul populației, responsabilizării tinerilor și dezvoltării unui comportament conștiincios, capabil să facă față situațiilor de risc. În acest scop membrii cercului LMA, împreună cu Șerepera Olga, profesoară de limbă engleză și șef cerc LMA, au organizat o campanie de sensibilizare a elevilor anului II ai IP Colegiul de Medicină Cahul, unde au prezentat postere informative referitor la toate tipurile de adicții.

Când vorbim despre dependență, ne gândim, de obicei, la alcool, tutun, droguri, deși putem fi dependenți, într-o măsură mai mare sau mai mica, de orice aspect al vieții noastre: jocuri de noroc, muncă, mâncare, relații, chiar dragoste.  Este vital să înțelegem acest fapt și să combatem acest fenomen social în rândul tinerilor.

 


Donație de cărți din Carolina de Nord, SUA.

IP Colegiul de Medicină Cahul pune accent pe dezvoltarea multulaterală a personalității elevului și în acest scop Sîrbu Lorina, profesoarăde limbă engleză și curator la cerc LMA în cadrul IP Colegiului de Medicină Cahul,  a obținut o donație de 37 de cărți din Carolina de Nord, SUAîn cadrul Proiectului ”Parteneriatul Școlar dintre Carolina de Nord și Republica Moldova”, ediția a 3-a implementat de AISE și Parteneriatul Bilateral dintre Carolina de Nord și Republica Moldova.Cărțile sunt predestinate pentru cabinetul și cerc de limbă engleză din cadrul Colegiului.  Accesul la aceste cărți vor avea atât studenții colegiului cât și personalul didactic. Ei vor avea ocazia să studieze cultura Americană din surse originale. Sperăm că această colaborare să continue.


Christmas Day, sau Crăciun.

Membrii cercului de Limbă Engleză- LMA în parteneriat cu elevii anului I, împreună cu Sîrbu Lorina, profesoarăde limbă engleză și curator la cerc LMA, au organizat în incinta IP Colegiul de Medicină Cahul o expozitie de Crăciun, cu scopul de a trezi spiritul Sărbătorilor de iarnă și a împărtăși tradițiile americane ale Crăciunului.Ştim că obiceiurile de Crăciun sunt diferite în fiecare ţară. Învățăm de la alţii obiceiurile care ne plac şi aşa, unele dintre ele devin cunoscute în întreaga lume. Mulțumim organizatorilor că ne-au oferit ocazia să savurăm frumusețea acestei sărbători.


Thanksgiving Day

Cu prilejul sărbători Thanksgiving Day, sau Ziua Recunoștinței, în incinta IP Colegiul de Medicină Cahul, membrii cercului de Limba Engleză-LMA, împreună cu Șerepera Olga, profesoară de limbă engleză și șef cerc LMA, au organizat o expoziție pentru elevi și profesori cu scopul de a informa despre cultura și tradițiile țărilor vorbitoare de limbă engleză. Thanksgiving Day este o sărbătoare anuală în care i se mulțumește lui Dumnezeu pentru bogăția recoltei din anul respectiv. Ziua Recunoștinței este sărbătorită în cea de-a patra zi de joi a lunii noiembrie în Statele Unite ale Americii. Pentru americani, Thanksgiving Day este, în primul rând, o sărbătoare a familiei, în care rudele reunite, sacrifică un curcan în semn de mulțumire pentru anul care se apropie de final.