×

Discipline fundamentale

Șef catedră : Saviţchi Cornelia-profesoară de Nursing, grad didactic II

 

Membrii catedrei

 

 Cioclea Iulia-profesoară de Nursing, grad didactic II

Musteaţă Aliona – profesoară de Nursing, grad didactic I

Malai Olga- profesoară de farmacologie

Topadă Tatiana – profesor de Nursing, grad didactic I

Carp Iulia-profesoară de Microbiologie

Arabagi Cristina- profesoară Nursing

Poleacova Tatiana – profesoară Nursing

Obiectivul major

 

Consolidarea motivației elevilor prin metoda învățării bazate pe cercetare – investigare.


Problema de studiu pentru anul 2023-2024

 

,,Aportul lecțiilor în formarea și dezvoltarea competențelor cheie

Obiectivele Catedrei

1. Formarea autonomiei şi a spiritului de responsabilitate a elevilor pentru formarea compentenței de a învăța pe tot parcursul vieţii.

2. Revizuirea nivelului de dotare a cabinetelor de instruire practică pentru formarea abilităţilor practice durabile la disciplinele Bateriologie medicală, Farmacologie generală, Nursing general/specific, Igienă, Îngrijiri medicale individualizate, Îngrijiri paliative, Promovarea sănătății, Nutriția umană și siguranța alimentelor.

3. Elaborarea, perfectarea, completarea materialelor metodico-didactice.

4. Creşterea capacităţii de cunoaștere prin pregătirea multidisciplinară a studenților şi motivarea acestora spre obţinerea unui înalt nivel de calificare.

5. Extensiunea cunoştinţelor formate la studenţi prin stabilirea relaţiilor intra – şi interdisciplinare cu rezonanţă sistemică în pregătirea profesională multiaspectuală, respectînd concordanţa dintre cunoaştere, aplicare şi integrare a competenţelor.

6. Coordonarea activității profesorilor în direcția rezolvării problemei de studiu a Colegiului: Motivația învățării – factor esențial în reușita școlară și socială.

7. Organizarea schimbului de experiență prin asistente reciproce în scopul dezvoltării compentenței profesionale.

8. Perfectionarea continuă în domeniu de specialitate a cadrelor didactice în vederea creşterii calității procesului de predare-învățare-evaluare.

9. Compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-economic, prin intervenții țintite pe rezolvarea unei probleme de carieră.

10. Aplicarea activităților inovative în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale.


Anul de Studii 2023-2024


Ziua Internațională a Nursei

Cu prilejul,,Zilei Internationale a Nursei” sarbatorita in intreaga lume la 12 mai,membrii catedrei Disciplini fundamentale impreuna cu elevii anului II grupa AM 26,au organizat si repartizat pliante informative profesorilor,elevilor si altor cadre din incinta Colegiului de Medicina Cahul,cu ocazia aceastei zile speciale exprimam recunostinte asistentilor medicali pentru tot ceea ce faceti,munca uneori nespusa si obositoare a asistentului medical este cea care mentine lumina sperantei aprinsa in inimile pacientilor si familiilor lor.

 

Schimbul de bune practici a inclus la data de 28 martie realizarea lecției practice publice de către d. Savițchi Cornelia, profesor la discipline Nursing cu tema: Sondajul vezical.
Obiective obținute:
O1 Enumerarea indicațiilor și contraindicațiilor pentru sondajul vezical în funcție de scopul urmărit
O2 Pregătirea fizică și psihică a pacientului pentru sondajul vezical prin explicarea manoperei ce urmează a fi realizată
O3 Selectarea materialelor necesare pentru efectuarea sondajului vezical, în baza algoritmului standartizat.
O4 Efectuarea tehnicii sondajului vezical la femei și bărbați, conform algoritmului
O5 Determinarea complicațiilor posibile după efectuarea sondajului vezical.
În cadrul activității au fost implicați atât elevii din cadrul instituției cât și elevi și cadre didactice din Colegiul Andronic Motrescu Radauti și Școala Postliceală Sanitară Rădăuți.

La data de 2️⃣9️⃣ februarie2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ în cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul a fost desfășurată activitatea de lansare a proiectului educațional transfrontalier ”Suntem ceea ce mâncăm” organizat la catedra Discipline fundamentale de către cadrele didactice de Nursing. Proiectul educațional este implementat în parteneriat cu Colegiul Andronic Motrescu Radauti și Școala Postliceală Sanitară Rădăuți și a fost conceput în vederea identificării celor mai simple modalități de stimulare a elevilor pentru o alimentație sănătoasă, de dezvoltare a competenței de cercetare și motivare pentru implicare în activități de voluntariat.

Scopul proiectului:
✅Stimularea colaborării între instituțiile partenere în vederea realizării schimbului de experiență în domeniul educației pentru sănătate.
✅Promovarea unui stil de viață sănătos prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice în diverse activități care au în prim plan factorii care influențează pozitiv, sau negativ sănătatea omului.
✅Stimularea interesului și a motivației pentru o alimentație sănătoasă și pentru mișcare.
✅Conștientizarea de către întreaga comunitate academică a necesității adoptării unui stil de viață sănătos.

Ziua Mondială a Bolnavului.

La data de 11 februarie se sărbătorește #Ziua_Mondială_a_Bolnavului. Astfel elevii grupelor AM23 și AM25 al I.P. Colegiul de Medicină Cahul, împreună cu profesoarele Savițchi Cornelia și Cioclea Iulia în colaborare cu #IMSPCSCahul, au petrecut activitatea de informare în rândul populației cu referire la drepturile și obligațiile bolnavilor. Au adus o atenție sporită asupra celor bolnavi întru asigurarea pacienților că sunt tratați cu respect, demnitate și compasiune.

30.11.2023 Întrunirea Metodică Republicană, organizată în cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul s-a desfășurat în regim mixt cu genericul: „Formarea competențelor profesionale la disciplina Nursing”.

În cadrul evenimentului a participat D-na Maria MUNTEANU, vice-președinte, Asociația de Nursing din RM, D-na Diana SAVCA, șefa Cabinetului Instructiv-Metodic Republican, MS RM, D-na Svetlana CHEPTANARI, metodista pentru activitatea cu colegiile arondate, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie,,Raisa Pacalo”, directori, directorii adjuncți, șefi de secții și cadre didactice a colegiilor de medicină.

La data de 25.10.2023 s-a desfășurat masa rotunda cu genericul- „Igiena mâinilor-o componentă critică în prevenirea și controlul gripei”.
Eveniment organizat de Leon Silvia -profesor la disciplina Îngrijiri paliative, care a servit drept oportunitate pentru elevii grupei AM 51 de a proiecta, testa și replica modalități de spălare a mâinilor în scopul prevenirii bolilor transmisibile și a salva vieți.
Conform datelor ANSP menținerea mâinilor curate poate preveni 1 din 5 infecții respiratorii, cum ar fi răceala sau gripa.
Practica mondială relevă că prelucrarea corectă a mâinilor se efectuează numai în 40%.
În cadrul instruirii elevei au efectuat următoarele exerciții practice:
– au simulat murdărirea mâinilor cu ajutorul germenilor falși și identificarea microorganismelor prin razelor ultraviolete, după care
– au demonstrat o igienă adecvată a mâinilor prin spălarea cu apă și săpun, conform recomandărilor OMS și MS
-au consolidat practicile de igienă a mâinilor în rândul lucrătorilor medicali prin folosirea dezinfectantului pe bază de alcool
– au identificat cele 5 momente cheie a spălatului pe mâini
– au stabilit prin studiu de caz mai multe momente în care echipa de vizite trebuie să își igienizeze mâinile în cadrul unei instituții medicale
La finalul instruirii elevii au identificat cu ajutorul unui test obiectivele strategice și oportunitățile de investiții pentru îmbunătățirea igienei mâinilor.

26.09.2023. Elevii grupelor anului IV a I.P. Colegiul de Medicină Cahul, au participat la traing-ul organizat de cadrele didactice și colaboratorii Csp Cahul, dedicat Săptămânii Naționale de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Activitatea a avut ca scop sporirea nivelului de responsabilitate a elevilor privind importanța cunoașterii pericolelor produselor chimice, manipularea rațională și prevenirea riscului pentru sănătate pe care le prezintă produsele chimiice potențial periculoase. Mulțumim dlui Carp Veaceslav, șef secție Protecția Sănătății CSP Cahul pentru informația utilă oferită.

Anul de Studii 2022-2023

 

 


În cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul la data 10.11.22 în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, celebrată anual la data 16.10.22, conform planului de activitate al catedrei Disciplini fundamentale a fost organizată și desfășurată Conferința teoretico-științifică cu genericul ,,Alimentația adolescentului”, în cadrul disciplinei ,,Nutriția umană și siguranța alimentelor” cu participarea elevilor anului V.


La data de 08.11.2022 a fost organizata și desfășurată Masa rotundă cu genericul ,,Efectele mediului ambiant asupra sănătății”, de către elevii grupei AM 25 împreuna cu Savițchi Cornelia profesor la disciplina Bazele Științei Nursing.
Unde elevii au menționat care sunt factorii ce duc la poluarea mediului ambiant și consecințele poluării asupra sănătății.


Pe perioada 07 – 11.2022 s-au desfășurat Zilele catedrei „Discipline fundamentale”.
Prima măsură a fost realizată pe 07.11.22 – Concursul cu tema: ” Secția staționarului”, responsabili profesoarele de Bazele Științei Nursing Topadă T. și Malai O. Concursul a fost petrecut în grupa AM – 22.


Pe data de 26.11.21 profesoara de Bacteriologie Carp Iulia a desfășurat, în cadrul Zilelor Catedrei, masa rotundă cu genericul: Aspecte importante a infecției gripale. în grupa AM- 15.

 


În cadrul acestor zile, în data de 24 noiembrie 2021, elevii grupei AM 33  ghidați de profesoara BȘN Doamna Cioclea Iulia, au participat la o Masă rotundă cu tema: „Importanța alimentației sănătoase în perioada COVID 19”.

Prezenți la activitate au fost și profesorii din cadrul catedrei.

Au fost prezentate și discutate informații utile cu privire la alimentația corectă în timpul îmbolnăvirii, recomandări alimentare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SarsCov2, dar și sfaturi cum putem cu ajutorul alimentației și hidratării să ne recuperăm după boală.

Invitaților li s-au oferit curiozități, informații utile ce țin de regimul alimentar conform grupelor sanguine.

Respectiv, invitații au avut ocazia să ofere întrebări participanțior, în baza informațiilor prezentate.

Bravo elevilor pentru implicare și participare activă.


Pe 24.11.21 profesoara de Bazele  Științei Nursing T.Topadă a desfășurat lecția publică pentru profesorii debutanți de la catedră cu tema : ″Nevoia de a te relaxa ″,   în grupa AM – 36 subgrupul I.


Pe 23.11.21 profesoara de Bazele  Științei Nursing C. Savițchi a desfășurat conferința științifică cu tema: ″Organizarea muncii- cheia sănătății și perfecțiunii profesionale ″, cu elevii grupei AM – 55.


La 22.11.21 au demarat zilele catedrei Discipline fundamentale, cu distribuirea pliantelor elaborate de elevii grupelor AM- 34,36 și AM – 13, coordonați de profesoara de Bazele Științei Nursing T.Topadă și profesoara de Bacteriologie.Pliantele au fost dedicate zilei Naționale fără tutun care se desfșoară la 20 noiembrie anual.


Anul de Studii 2020-2021

 

Zilele Catedrei „Nursing” , 16.11.-20.11.2020

S-au desfășurat zilele catedrei Nursing în regim online.

A fost selectat un colaj de filme didactice cu genericul : ”Modul sănătos de viață,,.

Au fost elaborate și distribuite un set de pliante pentrul promovarea modului sănătos de viață, responsabili profesoara de BȘN-Topadă T. și grupa AM-32, AM-34, AM-36.


La data de 18.11.20 s-a desfășurat conferința științifică online cu genericul:,, Igiena. Tipurile de igienă.” Responsabili profesoara de BȘN Savițchi Cornelia și rupa AM-33. Elevii au realizat prezentări in format PPT, pliante,au selectat video-uri pe care le-au prezentat in cadrul conferinței. Conferința a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale la elevi: – implimentarea normativelor igienice zilnice – implicarea personală in activități de menținere a propriei stări de sănătate și a celor din jur. In cadrul conferinței, cu elevii s-a discutat despre importanța igienei in perioada pandemiei, eficiența spălatului pe mâini pentru prevenirea infectării cu coronavirus.


Pe data de 20.11.20 au fosta selectate și postate un colaj de filme cu genericul ”Ziua națională fără tutun”. Responsabili: Malai O., Juganari D.


Expoziția buletinelor sanitare

Lecție model: Determinarea grupelor sanguine

La 04.11.2019, în cadrul zilelor Catedrei Nursing, a fost desfășurată lecția publică la tema: Determinarea grupelor sanguine, de profesoara BȘN  Topadă Tatiana, în grupa AM-26. În cadrul orei teoretice au fost utilizate diverse metode interactive în scopul formării competențelor specifice disciplinare.

Conferința științifică ”Modul sănătos de viață”

Pe data de 12.11.2019 a fost realizată conferința științifică cu genericul: Modul  sănătos de viață, de către elevii grupei AM- 32, profesor Topadă Tatiana. Elevii au elaborat prezentări în formatul PPT, pliante, au selectat secvențe video pe care le-au prezentat în cadrul conferinței.
Conferința a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale specifice:
– promovarea modului sănătos de viață
– comunicarea în diverse circumstanțe
  socio-profesionale.

Conferința ”Fitoterapia în afecțiuni ale sistemului respirator”

Conferința științifică cu tema: ,, Fitoterapia in afecțiunile sistemului respirator petrecuta in perioada zilelor catedrei împreuna cu grupa AM 23, in cadrul căreia elevii au venit cu informații despre tratarea maladiilor respiratorii cu ajutorul plantelor folosite in condiții casnice de către bunici, părinți…Au selectat și câteva rețete de pregătire infuziilor, ceaiurilor pentru tratarea maladiilor respiratorii.

Conferința științifică ”Vitaminele și inportanța lor”


 

Zilele Catedrei „Nursing”

 Conferința științifică cu genericul ”Fitoterapia sistemului digestiv”

La data de 27 noiembrie 2017, în cadrul decadei catedrei de Nursing a fost organizată conferința științifică cu genericul ”Fitoterapia sistemului digestiv” de către elevii grupei AM 25, profesor Musteață Aliona.  Elevii au pregătit prezentări PPT cu privire la acțiunea plantelor asupra diferitor segmente ale tractului digestiv și au îmbogățit videoteca catedrei cu filmulețe despre plante medicinale uzuale.

Conferința dată a urmărit formarea la elevi a unor competențe specific ca:

  • Identificareea noțiunii de fitoterapie;
  • Enumerarea principiilor de utilizare a plantelor medicinale în afecțiunile sistemului digestive;
  • Identificarea indicațiilor și contraindicațiilor în folosirea plantelor medicinale.

 22-24 noiembrie 2017

La data de 23.11.2017 a fost prezentată lecția-model la tema: ,,Termometria”, în grupa AM-27, de profesoara de BȘN Tatiana Topadă, grad didactic I


Zilele Catedrei „Nursing”

14-18 noiembrie 2016

 

 

Lecţia practică model „Injecţia intradermică”

Pe data de 16 noiembrie s-a desfăşurat lecţia practică model în grupa AM 23 la tema „Administrarea medicamentelor pe cale parenterală. „Injecţia intradermică” organizată de profesoara de Bazele Ştiinţei Nursing cu tehnici de îngrijire, Musteaţă Aliona. Activitatea a avut ca  obiective: definirea noţiunii de administrare parenterală, avantajele şi dezavantajele, dar şi formarea unor abilităţi specifice: cunoaşterea tehnicii de administrare a injecţiei intradermice, scop, pregătirea necesarului, aspirarea soluţiei medicamentoase din fiolă şi flacon.


Conferinţa ştiinţifică „Stresul”

În cadrul zilelor catedrei de Nursing profesoara Musteaţă Aliona împreună cu elevii grupei AM 23 au organizat  şi desfăşurat conferinţa ştiinţifică cu genericul „Stresul”. Au fost prezentate diverse informaţii despre tipurile de stres, cauzele generatoare de stres, efectele teribile ale stresului cronic asupra organismului, dar şi metode de prevenire a stresului. De asemeni au fost pregătite secvenţe video despre managementul stresului şi metode de relaxare aplicate în cazul identificării situaţiei de stres.


 

Master-Class  „Alimentaţia funcţională”

În aceiaşi perioadă a fost organizat Master-Class la iniţiativa profesoarei de Nursing, Brăilă Oxana, cu genericul „Alimentaţia funcţională”. În cadrul evenimentului nutriţioniştii au prezentat informaţii despre alimentaţia corectă, iar participanţii au avut posibilitatea de a fi testaţi, primind în final recomandari de la specialişti.


 

Concurs „Măsurile de asigurare a mediului  securizant pentru bolnav”

În data de 16.11.16  a fost desfăşurat   CONCURSUL  la  B.Ş.N.  în grupa AM-27,profesor Tatiana Topadă.

Subiectul: Măsurile de asigurare a mediului  securizant pentru bolnav.

Obiectivul general: Evaluarea competenţelor formate în cadrul orelor de Bazele Ştiinţei Nursing pe compartimentul: Măsuri de asiguarare a mediului securizant pentu pacient.

 


Lecţia model ” Injecţia subcutanată”

Profesor: Topada Tatiana

Data: 15.XI.2016

Disciplina: Bazele Ştiinţei Nursing cu tehnici de îngrijire I

Subiectul: Injecţia subcutanată

Tipul lecţiei: De formare a abilităţilor practice

Grupa: AM-25

Competenţe specifice:  –  Utilizarea  tehnicilor actuale de asistare a pacientului, administrarea medicamentelor subcutanat.


Decada catedrei ,,Disciplini fundamentale”

16 – 27 noiembrie 2015

 

În cadrul decadei s-au desfăşurat un şir de activităţi.

La data de 19 noiembrie 2015, Topadă Tatiana – profesoară de BŞN, împreună cu elevii din grupa AM- 27,  au prezentat o lecţie-model cu tema ,,Injecţia intramusculară”.

Competenţa : Utilizarea tehnicilor actuale de asistare a pacientului – administarea medicamentelor.

 

 

Concursul tematic  „Ţinta Zero

 

La data de  23.11.2015  Bezman Natalia –  profesoară de Bacteriologie, virusologie şi parazitologie medicală, medic epidemiolog al CSPR Cahul,  împreună cu AO „Pas cu pas” Regiunea Sud, Centrul Sănătate Publică Raional Cahul au organizat concursul tematic „Ţinta Zero” cu participarea studenților  din Colegiu.

La activitate au fost prezenţi Ciobanu S. – director AO „Pas cu pas” Regiunea Sud, Grosu D. – asistenta medicului în educaţie pentru sănătate din cadrul CSPR Cahul. Aceştia au evidenţiat rolul promovării modului sănătos de viaţă şi a cunoştinţelor în domeniul de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA,  sensibilizarea societăţii medicale în direcţia diminuării stigmei, discriminării şi asigurării principiului de confidenţialitate în sănătate.
IMG_4137IMG_4156

IMG_4135

La finele concursului  Bădănău Sergiu – Directorul Colegiul de Medicină Cahul, a felicitat şi mulţumit studenţilor pentru participare.

Cei mai activi participanţi la concurs au fost menţionaţi cu diplome din partea conducerii CSPR Cahul şi ONG „Pas cu pas” Regiunea Sud.

IMG_4168              IMG_4164