×

Catedrele

Catedra ”Disciplini de specialitate Nr.2”

Șeful catedrei: Covaci Olga, profesor de chirurgie.

Obiectivul major: realizarea obiectivelor curriculare și formarea competenților disciplinare care întegrează în mod funcțional cunoștințele, capacitățile și atitudinile formate.

Tema de studiu a cercurilor științifice în anul 2015-2016 este:

Decada:

Proiecte educaționale:

– Fortificarea controlului tuberculozei în RM. Lecția publică. Țariuc Valentina, profesor de boli interne.


 

Catedra „Pediatrie”.

 

Șeful catedrei de pediatrie: Valentina Caceanov, grad didactic II.

Tema de studiu a cercului de pediatrie în anul 2013-2014 este:
Asistența de urgență în Pediatrie. Conducător N.Guțu.

 

Decada:

— Concurs ”Alimentația copiilor” gr. AM22, profesor Valentina Caceanov.

Catedra „Disciplini preclinice”
Șef catedră : Topadă Tatiana, gr. didactic II

Obiectivul major: Implementarea programelor curriculare contrate pe elev, orientată pe dezvoltarea competențelor în activitatea profesională în corespundere cu standardele naționale, europene și internaționale.

Tema de studiu a cercului BSN în anul 2013-2014 este:
Anatomia fundamentul disciplinelor de specialitate. Conducător V.Bobeico

Cursul opțional: Modul sănătos de viață.
Subiectul lecției : Igiena. Tipuri de igienă personală.


 

Catedra „Chirurgie”

Șef de catedră: Covaci Olga

Tema de studiu a cercului de chirurgie în anul 2013-2014 este:
Scriningul și profilaxia leziunilor craniocerebrale și complicațiile lor. Conducător O.Covaci

Lecție practică: profesor Covaci Olga.