×

Cadrul Legislativ

Lista actelor normative sub incidenta carora intra aspecte

ale politicii resurselor umane

 

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din28 martie 2003.
 2. Legea nr. 355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.
 4. Codul Educaţiei nr. 152 din17.07.2014.
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
 6. Statutul Colegiului de Medicină din or. Cahul.
 7. Regulamentul intern de activitate al Colegiului de Medicină.
 8. Regulamentul intern de activitate a serviciului Resurse Umane.
 9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1449 din 24.12.2007 „Privind carnetul de muncă”.
 10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 435 din 23.04.2007 „ Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile”.
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 1223 din 09.11.2004 „ privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar”.
 12. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006 – 14), aprobat prin ordinul Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03.03.2014.
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
 14. Legea 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. şi familiei nr.22 din 03.03.2014.
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
 2. Legea 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.