×

„Motivația învățării ca factor esențial în reușita școlară și socială

O modalitate de formare profesională continuă în cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul sunt seminarele instructiv metodice.
În data de 25.01.2024 s-a desfășurat seminarul cu subiectul „Motivația învățării ca factor esențial în reușita școlară și socială”.