×

Aportul lecțiilor în formarea / dezvoltarea / performarea competențelor cheie.

Corpul didactic al I.P. Colegiul de Medicină Cahul, având  în calitate de obiectiv asigurarea viitorilor absolvenți cu flexibitate în ceea ce privește angajarea în câmpul muncii, cât și cu capacitatea de a se adapta mai rapid la modificările constante ce apar într-o lume din ce în ce mai interconectată, și-a propus, pentru anul de studii 2022-2023, în calitate de temă metodică de cercetare ,,Aportul lecțiilor în formarea /dezvoltarea/performarea competențelor-cheie”.
Competențele-cheie pentru tot parcursul vieții reprezintă o combinație a cunoștințelor, a abilităților și a atitudinilor adecvate fiecărui contact.
Aceastea asigură a o valoare adăugată pentru piața muncii, incluziunea socială și cetățenia activă și sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
În data de 24 noiembrie, în cadrul ședinței Consiliului Profesoral cu genericul Ziua Metodică, a fost organizat un seminar instructiv-metodic.
În cadrul seminarului au fost prezentate, precăutate următoarele aspecte ale subiectului:
  1. Dezvoltarea/performarea competenței de a comunica în limba română
  2. Formarea/dezvoltarea competenței de a comunica în limba străină
  3. Utilizarea Termenilor caracteristici disciplinelor de specialitate pentru o comunicare eficientă a viitorilor asistenți medicali.
  4. Aportul activităților extra curs în promovarea valorilor culturale și a toleranței interetnice.

A doua parte a seminarului a fost una practică.

În cadrul trăiningului ,,Formarea/dezvoltarea/performarea competențelor-cheie prin sarcini didactice contextualizate în procesul de predare-învățare .”

Profesorii au formulat sarcini didactice din cadrul unei lecții, care dezvoltă competențe-cheie.

Eficacitatea seminarului a fost asigurată de implicarea fiecărui cadru didactic , dar în special cu participarea activă a:
Președintei Consiliul Metodic Ana Pascal-director adjunct pentru instruire;
Valentina Bulici  – metodistă;
Cristina Rusu – profesoară de limba și literatura română;
Veronica Bezman – profesoară de limba engleză;
Ianca Tabuncic – profesoară de boli interne cu NS;
Elena Bibic – șef secția educație;
Doamna Director – Aliona Musteață, din numele administrației, a adus mulțumiri tuturor pentru participare.