×

Săptămâna Națională de Tineret

Timp de 2 zile ( 08.11 – 09.11.2022 ) în contextul Săptămânii Naționale de Tineret, elevii anului V al I.P. Colegiul de Medicină Cahul la solicitarea Consiliului Raional Cahul, au vizitat Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” din Cahul și Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul. Obiectivul trasat – conștientizarea tineretului despre măsurile de acordare a asisteței medicale urgente în caz de politraumatisme, demonstrând competențele profesionale formate în cadrul disciplinei Chirurgie cu Nursing specific.