×

Atestarea cadrelor de conducere pentru conferirea gradului managerial

La data de 9 februarie 2022 in cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul a fost organizat Consilul profesoral cu prezența membrilor Comisiei mixte de atestare avand pe ordinea de zi „Atestarea cadrelor de conducere pentru conferirea gradului managerial”. În cadrul Ședinței online și-au prezentat Programele manageriale doamna Mucerschi Natalia, director adjunct pentru instruire practică și domnul Bibic Alexandru, șef secție didactică.
Felicitări cadrelor de conducere atestate pentru performanțele obținute și susținerea gradului managerial.