×

Anunț privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire și funcţiei de șef secție didactică al I.P. Colegiul de Medicină Cahul.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic și în temeiul Procesului-verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire al I.P. Colegiul de Medicină Cahul din 19 noiembrie 2021, anunță rezultatele concursului: În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire al I.P. Colegiul de Medicină Cahul, învingător al concursului a fost desemnată dna Pascal Ana.


În temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de șef secție didactică la I.P. Colegiul de Medicină Cahul  din 18 noiembrie 2021 se anunță rezultatele concursului:În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de șef secție didactică al I.P Colegiului de Medicină Cahul, învingător al concursului a fost desemnată d-na Bodlev Ala.