×

,,Bullying-ul“

În perioada 23 septembrie – 12 octombrie 2020, membrii Consiliului elevilor ai I.P Colegiul de Medicina Cahul au desfășurat activități interactive informative cu elevii cursului I, II și III pe tema ,,Bullying-ul“. Actualitatea acestei teme rezidă din numărul mare a cazurilor de bullying în rândul tinerilor. Scopul acestor activități a conștientizarea tinerilor asupra acestui fenomen și importanța prevenirii și raportării cazurilor de bullying. În cadrul activităților de informare formatorii au interacționat cu elevii, implicându – i în identificarea formelor de bullying în baza imaginilor prezentate, descoperirea deosebirii dintre bullying și violență, identificarea actorilor implicați în acest fenomen. Ca rezultat elevii sunt mai informați, știu cui să se adreseze