×

IP Colegiul de Medicină Cahul anunță concurs pentru posturile vacante

IP Colegiul de Medicină Cahul anunță concurs pentru posturile vacante:
1. Profesor matematică;
2. Profesor fizică;
3. Profesor medicina internă;
4. Profesor obstetrică și ginecologie;
5. Profesor anatomie.
Candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor, în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului, depun şi înregistrează la serviciul resurse umane, sau on-line la adresa de e-mail elena_cociu@mail.ru cererea de înscriere, la care anexează:
• CV
• copia buletinului de identitate;
• copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă;
• copia certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de calificare;
• adeverință cu privire la confirmarea activității de muncă/extras din cont al Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CPAS);
• acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la momentul depunerii dosarului).

Pentru detalii apelați tel. +(373 299) 8-46-5