×

Locuri vacante pentru elevi

I.P. Colegiul de Medicină Cahul
Anunță concurs la locurile vacante pentru elevii cu situația școlară încheiată a anului I de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară și a claselor a X-a de liceu pentru anul de studii 2020 – 2021 la calificarea ”Asistent medical”, 6 locuri în bază de contract și 1 loc cu finanțare din bugetul de stat.