×

Întrunirea metodică republicană

Pe data de 21 martie în incinta Colegiului de Medicină Cahul s-a desfăşurat Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice la disciplinile socio-umane din Colegiile de Medicină cu genericul: ,,Dezvoltarea şi evaluarea competenţei de a învăţa să înveţi prin prisma învăţării centrate pe elev”.

Agenda întrunirii a fost coordonată cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, cu Şefa cabinetului instructiv-metodic republican al MSMPS al RM, Centrul de Excelenţă ,,Raisa Pacalo” şi formatorii întrunirii. La întrunire au participat cadre didactice din toate Colegiile de Medicină din Republica Moldova.

În cadrul întrunirii au fost prezentate următoarele comunicări metodice:

1),,Dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi prin prisma autoformării„- Pascal Ana,director adjunct pentru instruire CMC, Musteaţă Aliona, şef secţie asigurarea calităţii CMC.

2),,Reflecţii cu privire la rolul educaţiei centrate pe elev în formarea abilităţilor competenţelor necesare pentru integrarea socio-profesională”– Bulici Valentina, metodist CMC.

Suntem într-o perioadă în care schimbările în toate domeniile se produc într-un timp alert. Inclusiv şi în educaţie suntem în perioada de rapidă expansiune a modalităţilor de învăţare. Dar cât de eficientă nu ar fi modaliatatea sau metoda de învăţare, să-ţi formezi cunoştinţe şi competenţe o dată pentru toată viaţa este imposibil. De aici şi rezultă importanţa competenţei de a învăţa să înveţi.

Din punct de vedere didactic, una din soluţiile care ar oferi societăţii noastre un capital uman cu o pregătire profesională temeinică o reprezintă paradigma ICE. Învăţarea Centrată pe Elev vine să asigure formarea sistemului de atitudini, valori şi competenţe, care să faciliteze luarea unor decizii corecte privind formarea profesională şi integrarea în context socio-profesională”, a relatat Bulici Valentina, metodist CMC. A urmat atelierul metodic ,,Dezvoltarea competenţelor elevilor la treapta liceală prin prisma gândirii critice la disciplinile socio-umane„, prezentat de formatorii : Cupcea Iulea – Şef catedră Discipline socio-umane, CEMF ,,Raisa Pacalo”, Guja Veronica – profesoară la disciplina Istoria românilor şi universală, CEMF ,,Raisa Pacalo”, Boţan Doina – profesoară la disciplina Limba franceză, CEMF ,,Raisa Pacalo”.

În cadrul întrunirii au mai fost prezentate lecţii publice la:

1) Disciplina- Limba şi Literatura română, subiectul lecţiei: ,,Motivul mamei în creaţia lui Grigore Vieru” (Anul III) – demonstrată de Poştaru Marina, profesoară de limbă şi literatura română, grad didactic II.

2)Disciplina- Istoria Românilor şi Universală, subiectul lecţiei: ,,Obţinerea independenţei României”(Anul II) – demonstrată de Rusnac Tatiana, profesoară de istorie, grad didactic superior.

Întrunirea metodică s-a încheiat cu prezentarea activităţii extracurs: ,,La Cahul e mai dulce soarele”, organizată de către Coteţ Vasile – şef secţie educaţie CMC şi Tecuci Tatiana – profesoară de limbă şi literatura română.