×

Seminar metodic ,,Evaluarea-componentă esenţială a procesului instructiv-educativ”

În data 30 ianuarie 2019, în cadrul Colegiului de Medicină s-a desfăşurat seminarul metodic cu tema: ,,Evaluarea-componenta esenţială a procesului instructiv-educativ”, scopul seminarului fiind formarea continuă a profesorilor la nivelul instituţional.

Deşi ne aflăm într-o perioadă de rapidă expansiune a modalităţilor de învăţare, se discută din ce în ce mai des despre necesitatea unei ,,culturi evaluative”, care trebuie formată şi promovată în rândul celor ce se ocupă de formarea tinerelor generaţii-acesta a fost argumentarea alegerii temei seminarului.

Activitatea de evaluare influenţează, mai mult sau mai puţin, fiecare componentă structurală a procesului de învăţământ. Deasemenea, evaluarea resimte, asemenea unor senzori, orice modificare survenită în desfăşurarea proceselor de predare-învăţare cu care interacţionează, ca şi orice element structural al procesului de învăţământ: finalităţile, profesorii şi elevii, conţinutul, mijloacele, formele de organizare, relaţiile psihosociale, timpul şi criteriile de planificare.- a relatat metodist CMC – Valentina Bulici.