×

Atestarea cadrelor didactice 2018

 

În data de 21 martie 2018, în cadrul şedinţei Consiliului profesoral au fost susţinute public rapoartele de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Evaluarea are loc în contextul desfășurării sesiunii de atestare a cadrelor didactice.

Au susţinut rapoartele de autoevaluare în cadrul ședinței consiliului profesoral :

 

Tabuncic Ianca – profesoară la disciplina Medicina internă

Rusu Cristina  – profesoară de limba şi literatura română

 

Comisia  a stabilit nivelul de competenţe profesionale ale cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale, aprecierea culturii comunicării participanţilor la atestare, examinarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, identificarea şi promovarea experienţei avansate în domeniu a cadrelor didactice atestate.