×

Orientarea profesională – misiune primordială pentru

Colegiul de Medicină Cahul

 

    Orientarea profesională rămâne a fi misiunea primordială a Colegiului de medicină Cahul, membrii Comisiei de orientare profesională cât şi studenţii din grupele absolvente desfăşoară o campanie de informare pentru elevii instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal din sudul Moldovei. În cadrul acestei campanii de informare membrii acestei comisii s-au deplasat în liceele şi gimnaziile din Raionul Cahul şi anume: gimnaziul Manta, Vadul lui Isac, L.T.”G.Coşbuc’’din s.Brînza; Văleni; L.T.”I.Creangă’’ din s. Zîrneşti; L.T. “M.Sadoveanu” din Giurgiuleşti; L.T” M. Eminescu” Slobozia Mare; etc.

     În cadrul acestor întîlniri  reprezentanţii Colegiului de Medicină au venit cu informaţii  despre condiţiile de admitere pentru anul de studii 2017-2018, au oferit deasemenea informații despre activitățile optime de instruire și au răspuns la întrebarile adresate de către cei interesați. Comisia de orientare profesională a informat elevii despre condițiile de care dispune instituția și anume: laboratoare şi cabinete dotate cu aparataj şi mobilier modern, săli de studii, sală de calculatoare conectate la internet, bibliotecă cu sală de lectură, spaţiu locativ în căminele Colegiului, posibilitatea de a-şi alege limba de instruire – română / rusă.

 Scopul Comisiei de orientării  profesională vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deasemenea ei au venit cu îndemnul de a alege  pentru continuarea studiilor Colegiul de Medicină din Cahul deoarece profesia de asistent medical nu este o simplă meserie, ci un scop nobil, o slujbă continuă în folosul semenilor aflaţi în dificultate, pe care îl acceptă doar cei curajoşi.