×

ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE 2017

La data de 21 martie curent, în cadrul Consiliului profesoral a avut loc susţinerea publică a rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Evaluarea are loc în contextul desfășurării sesiunii de atestare a cadrelor didactice.

Au susţinut rapoartele de autoevaluare în cadrul ședinței consiliului profesoral :

 

Bezman Veronica – profesoară de Limba engleză

Musteață Aliona – profesoară BȘN

Rotaru Angela – profesoară de Biologie

Rența Mihail – profesor de Istorie

 

Comisia  a stabilit nivelul de competenţe profesionale ale cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale, aprecierea culturii comunicării participanţilor la atestare, examinarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, identificarea şi promovarea experienţei avansate în domeniu a cadrelor didactice atestate.