×

Colegiul de Medicină Cahul – 7 decenii la straja sănătății

Una dintre cele mai reprezentative instituţii de învăţământ din Sudul ţării, Colegiul de Medicină din Cahul a aniversat pe 24noiembrie, şapte decenii de la înfiinţare – cea care a dat lumii întregi specialişti calificaţi în domeniu medical. Pe parcursul anilor a devenit una din instituţiile performante în Sudul Republicii Moldova, pregătind asistente medicale de înalt profesionalism. 

 

Evenimentul a fost sărbătorit cu mare fast în cadrul unui  concert jubiliar  în prezenţa unor numeroşi şi distinşi invitaţi – veteranii  şi absolvenţii  instituţiei, studenţii, cadre didactice,  părinţi  şi persoane oficiale din conducerea Ministerului Sănătăţii, Federaţiei Sindicale,, Sănătatea”, a raionului Cahul, Primăriei municipiului Cahul, conducătorii ai instituţiilor  medicale  şi instituţiilor de învăţămînt medical. Atmosfera si voia bună a fost intreţinută de grupul de dans ,,Izvoraş”, „Iuventa” şi tinerele talente din Colegiu.

 Pe parcursul acestor ani, zeci de generaţii de asistenţi medicali, prin dăruire şi devotament, au devenit pentru o viaţă „ostaticii” fericiţi ai MEDICINEI.

Colegiul de Medicină din oraşul Cahul timp de 70 de ani rămîne a fi o ,,forjărie „ de cadre  medicale la sudul ţării, care a aparut  pe hartă medicinei naţionale din necesităţi stringente, în condiţii de dezastru social, sărăcie.

Această instituţie are un destin glorios, datorită celora ce au dirijat-o cu dibăcie şi s-au manifestat ca adevăraţi patrioţi. Puterea acestei instituţii a fost dintotdeauna colectivul didactic şi Directorul care se dedică cu devotament zi de zi. Numele lor vor rămîne în inimele studenţilorpentru mult timp înainte .

Colegiului îi urăm  în continuare Un viitor pe măsura trecutului şi prezentului!