×

ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE – 17 mai 2016

 

 

Astăzi, 17 mai, în cadrul Consiliului profesoral a avut loc susţinerea publică a rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Evaluarea are loc în contextul desfășurării sesiunii de atestare a cadrelor didactice.

Au susţinut rapoartele de autoevaluare în faţa comisiei de atestare:

Bădănău Sergiu- profesor de Neurologie şi Psihiatrie;

Pascal Ana – profesoară de Pediatrie;

Comisia de validare a stabilit nivelul de competenţe profesionale ale cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale, aprecierea culturii comunicării participanţilor la atestare, examinarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, identificarea şi promovarea experienţei avansate în domeniu a cadrelor didactice atestate.