×

foto profesori demo

Aliona Musteață

Director

Ana Pascal

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Natalia Mucerschi

Director adjunct pentru instruire practică

Ala Bodlev

Șef secția didactică Nr.1

Veronica Bezman

Șef secția didactică Nr.2

Alexandru Bibic

Șef secție didactică parteneriate și relații internaționale

Elena Bibic

Șef secție educație

Valentina Rența

Șef secției - asigurarea calității