×

Seminar tema de cercetare metodică ”Aportul lecțiilor în formarea /dezvoltarea/ performarea competențelor -cheie”

În data de 20.04.23, în cadrul I.P. Colegiul de Medicină Cahul, s-a organizat un atelier de lucru, care a fost o continuare logică a seminarelor instructive realizate în scopul studierii temei de cercetare metodică ”Aportul lecțiilor în formarea /dezvoltarea/ performarea competențelor -cheie”

             Valentina Bulici, metodistă, a exemplificat în baza unei lecții de chimie, modalitatea de formulare a sarcinilor didactice contextualizate în activitatea de predare-învățare-evaluare .

Acestea fiind corect coraportate cu obiectivele operaționale, strategiile didactice și formele de organizare, contribuie atât la formarea competențelor specifice cât și a competențelor cheie- competențe necesare absolventului pentru integrarea socioprofesională.

După care a urmat activitatea practică, în care membrii catedrelor metodice au elaborat , în baza unui subiect concret din cadrul unei discipline, o secvență din proiectul lecției- Realizarea sensului, punând în evidență competențele – cheie.

Cadrele didactice au apreciat subiectul activității ca fiind unul foarte relevant, iar atelierul captivant și util.