×

I. P. Colegiul de Medicină Cahul în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire practică din 19 Septembrie 2022, anunţă rezultatele concursului: În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire practică al I. P. Colegiul de Medicină Cahul, învingător al concursului a fost desemnată dna Mucerschi Natalia.