×

Aportul lecțiilor de cultură generală în formarea competențelor cheie – bază a inserției socioprofesionale a absolventului

La data de 17 martie 2022 a avut loc în regim on-line Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice de la disciplinele reale din Colegiile de Medicină din republică cu genericul „Aportul lecțiilor de cultură generală în formarea competențelor cheie – bază a inserți

ei socioprofesionale a absolventului”