×

În contextul unui învățământ axat pe formarea/ dezvoltarea de competențe disciplinare și, în intenția de a aborda problema evaluării activităților elevului, ca rezultat a unui proces didactic eficient, prezenta Culegere de teste reprezintă un instrument util de operaționalizare, la nivel de dezvoltare și aplicare conștientă a abilităților candidaților care se pregătesc pentru examenul de calificare și se propune ca un suport metodologic pentru cadrele didactice și elevii calificării Asistent Medical.

Scopul prezentei lucrări este de a contribui la asigurarea calității evaluării competențelor profesionale, care să corespundă principiilor de validitate, credibilitate, transparență și accesibilitate.

Formularea sarcinilor de lucru (1000 de itemi) este realizată în limba română și limba rusă  de catre 12 cadre didactice a I.P. Cplegiul de Medicină Cahul la 13 disciplini de specialitate,  într-o manieră didactică ordonată și profesionistă, concepută într-o optică explicită de a conștientiza demersul complex și responsabil al pregătirii de evaluări finale. Sincere felicitări și urări de sănătate autorilor!