×

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare

În baza deciziei Consiliului de conducere al #ANACEC, Instituția Publică Colegiul de Medicină Cahul a obținut Certificatul care confirmă acreditarea programelor de formare profesională, forma de învățământ cu frecvență, pentru o perioadă de 5 ani:
✅ Îngrijirea bolnavilor.