×

Protocolul de colaborare dintre I.P. Colegiul de Medicină Cahul reprezentat de domnul Bădănău Sergiu și Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Galați reprezentat de doamna Humelnicu Delia.

Astăzi, 04/01/21, a fost semnat Protocolul de colaborare dintre I.P. Colegiul de Medicină Cahul reprezentat de domnul Bădănău Sergiu și Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Galați reprezentat de doamna Humelnicu Delia.
Obiectivele de bază ale colaborării:
– Participarea la manisfestările cultural educative organizate de cele două instituții;
– Identificarea și valorificarea căilor și modalităților de cooperare între instituții pentru organizarea și derularea unor schimbări de experiență pentru cursanți și cadrele didactice;
– Colaborarea și inițierea de programe și proiecte cu finanțare externă.