×

Planul de activitate al I.P. Colegiul de Medicină Cahul pentru anul 2020-2021,

Planul de activitate al I.P. Colegiul de Medicină Cahul pentru anul 2020-2021,
în contextul situației epidemiologice de COVID-19
Procesul educațional se va desfășura conform Modelului 6: Învățarea mixtă, cu îmbinarea modelului 2 și 5- 50% din numărul total de elevi în instituție și 50% dintre elevi online.
Modelul 2 -Învățarea în 2 schimburi : anul I și IV se vor organiza pe subgrupe în 2 schimburi: schimbul I – în prima parte a zilei, schimbul II- în partea a doua a zilei. Durata lecției redusă de 40 minute, durata pauzei 10 minute și 30 minute înainte de începerea schimbului 2.
Modelul 5 – Învățarea la distanță – online: anul II, III, V vor face lecții on-line, sincron, utilizând platforma educațională a instituției, durata lecției fiind de 80 minute, pauza: 10, 30 minute (conform orarului standard).
Odată la 2 săptămâni se va face rotația.
Studiul individual se va organiza on-line.
Fiecărei grupe i se repartizează o sală de studii pentru a evita aglomerația.
Lecțiile practice preclinice se vor organiza în sala de simulare, cabinete, laboratoare, la care elevii vor fi repartizați în 2-3 subgrupe câte 8-10.
Atenție! În incinta instituției se vor respecta cerințele de sănătate publică stabilite pe durata perioadei epidemice de COVID-19. ORARUL LECȚIILOR
Schimbul I                                   Schimbul II
8.30 – 9.10                                 12.10 – 12.50
9.20 – 10.00                             13.00 – 13.40
10.10 – 10.50                            13.50 – 14.30
11.00 – 11.40 1                          4.40 – 15.20
Administrația Colegiului