×

Evaluarea formativă – modalitate didactică a învățării eficiente

desfășurat seminarul metodic cu genericul „Evaluarea formativă – modalitate didactică a învățării eficiente’’ , organizat în scopul formării profesionale a cadrelor didactice.
Obiectivele seminarului:
• Asigurarea legăturii logice dintre obiectivele operaționale și evaluarea formativă;
• Reglarea procesului de predare învățare prin înțelegerea sistemului de strategii ale evaluării formative;
• Valorificarea evaluării formative-stabilirea valențelor formative.
Agenda seminarului a cuprins următoarele subiecte:
• Caracteristici ale evaluării formative;
• Strategii practic-aplicative ale evaluării formative.
• Autoevaluarea-componentă indispensabilă a evaluării;
• Evaluarea formatoare.
Această activitate instructiv-practică a fost organizată și realizată de:
D-na Ana Pascal – Director adjunct pentru instruire;
D-na Aliona Musteață – Șef secție evaluarea calității;
D-na Valentina Bulici – Metodist.
Un loc aparte în cadrul seminarului l-a avut trainingul monitorizat de D-na Valentina Bulici, metodistă, în cadrul căruia au fost elaborate: 1. Fișa de diagnoză formativă (fișa de progres a elevului); 2. Testul fulger.
Seminarul a fost organizat și realizat astfel încît să corespundă așteptărilor beneficiarilor, lucru care a fost apreciat de cadrele didactice ce au participat la acest seminar.
Consiliul Metodic.