×

Festivalul etniilor 2019

     În ziua de 07 februarie 2019 în incinta Colegiului de Medicină Cahul s-a desfăşurat Festivalul Etniilor 2019 care a devenit o activitate educativă tradiţională.

     La Festival au participat elevii diferitelor etnii cu prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor localităţilor din care provin. Majoritatea au demonstrat abilităţi interpretative prin cântece şi dansuri din sudul Moldovei. Cu măiestrie a fost  demonstrat portul popular, lucrările de artizanat, bucatele moldovenilor, găgăuzilor, bulgarilor şi ale altor etnii. În acest context de cea mai reuşită prestaţie a dat dovadă grupa AM-16. 

     Cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor, integrarea elevilor în cunoaşterea dialogului intercultural contribuie la consolidarea relaţiilor de stimă şi prietenie dintre instituţii în contextul integrării europene a Republicii Moldova.