×

Locuri vacante 2018

 Colegiul de Medicină Cahul anunță locuri vacante la programul de formare profesională- Îngrijirea bolnavului, Medicină generală(2 locuri – finanțare bugetară, limba de instruire – limba rusă; 6 locuri – cu taxă de studii, 5 locuri cu predare în limba română și 1 loc cu predare în limba rusă), pentru elevii cu situația școlară încheiată: ai clasei a X-a de liceu; ai anului I de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară(colegii).

Elevii vor fi înmatriculați, prin transfer, în anul II de studii, în grupele cu durată de studii 5 ani, cu condiția susținerii diferențelor.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:

-Cererea și fișa de înscriere la concursul de admitere;

-Foaia matricolă;

-Chitanța de plată a taxei de înscriere.

Pentru informații suplimentare apelați: 029935078

Comisia de admitere