×

Seminar metodic „ÎNVĂŢAREA ACADEMICĂ INDEPENDENTĂ GHIDATĂ ŞI AUTOREGLATĂ – prioritate a procesului educaţional”

 

      Una din priorităţile procesului educaţional este formarea şi dezvoltarea competenţei cheie –„A învăţa să înveţi”, prin angajarea studentului în propria învăţare. În acest sens şi noul context educaţional este orientat spre creşterea gradului de autonomie, spre independenţa celui ce învaţă.

       Pentru a face faţă surselor considerabile de informație de care azi dispunem și ritmul alert în care acestea sporesc, schimbărilor în societate,  se pune în valoare anume această capacitate – de învăţare independentă, necesară pe parcursul întregii vieţi în formarea calităţilor personale şi profesionale.

       În cadrul formării profesionale interne, în Colegiu, pe data de 13 ianuarie 2017, a fost organizat seminarul cu tema „ÎNVĂŢAREA  ACADEMICĂ INDEPENDENTĂ  GHIDATĂ  ŞI AUTOREGLATĂ –  prioritate a procesului educaţional”, unde au fost puse în discuţie următoarele subiecte:

Etapele cadru ale învăţării independente ghidate şi autoreglate. (Valentina Bulici, metodist )
Metode de organizare a studiului independent ghidat. (Valentina  Caceanova, profesoara de pediatrie- Şef catedră Pediatrie)

Metode de evaluare a studiului independent ghidat. (Angela Rotaru, profesoara de biologie- Şef catedră Obiecte de cultură generală)

 

       Performanţele academice ale studenţilor/elevilor tot mai mult depind de capacitatea acestora de învăţare independentă. Motiv pentru care, a fost aleasă ca temă de cercetare a Colegiului pentru acest an de studii „Valorificarea studiului independent ghidat în aspectul formării competenţelor profesionale.”

 

Învăţarea academică independentă este parte importantă a curriculumului de bază.   Esenţial pentru fiecare înstituţie de învăţământ este să reducă dependenţa elevilor faţă de cadrele didactice în raport cu propria învăţare şi să asigure creşterea capacităţii elevilor de a-şi stabili şi realiza propriile obiective de învăţare.