×

ANUNŢ privind funcţiile vacante de cadre didactice la Colegiul de Medicină din or. Cahul

 

ANUNŢ

privind funcţiile vacante de cadre didactice

la Colegiul de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul, (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă despre funcţiile vacante de cadre didactice la următoarele disciplini:

 • Fizica şi matematica – 1 unitate vacantă
 • Biologie cu aprofundare în sanologie – 1 unitate vacantă
 • Chirurgie – 3 unităţi vacante
 • Pediatrie – 1 unitate vacantă
 • Madicina de Familie – 2 unităţi vacante
 • Terapie – 1 unitate vacantă
 • Obstetrică şi ginecologie – 2 unităţi vacante
 • Dermatovenerologie – 1 unitate vacantă
 • Medicina de urgenţă – 1 unitate vacantă
 • Oftalmologie – 1 unitate vacantă

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. cu vechime de muncă şi fără(tineri debutanţi) în activitatea didactică;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de pensionare;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

Beneficii/activităţi pentru ajutarea debutanţilor:

 

 • Sprijin, consiliere, îndrumare metodică;
 • Asigurarea dezvoltării profesionale contiuă;
 • Sprijin în integrarea în colectiv;
 • Asigurarea (după necesitate) cazării în căminele pentru elevi.

 

Sperăm ca aceste beneficii să contribuie  în atragerea   celor interesaţi în a candida pentru posturile oferite.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, în termen de pînă la 20 august 2016, inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la angajare – dna Cociu Elena, specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; e-mail: elena_cociu@mail.ru