×

12 Mai Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali

 

 

Profesia de Asistent Medical este considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai nobile din lume, dar și una de o responsabilitate inegalabilă.

În centrul sistemului de sănătate se află pacientul, noi avînd misiunea de a veghea asupra sănătăţii populaţiei, succesul căreia depinde, în mare măsură, de conjugarea eforturilor comune şi sporirea responsabilităţii individului pentru propria sănătate.

Profesia de asistent medical nu este o simplă meserie, ci un scop nobil, o slujbă continuă în folosul semenilor aflaţi în dificultate, pe care îl acceptă doar cei curajoşi. Dumneavoastră, care aţi ales această meserie deloc simplă, sunteţi pentru fiecare dintre cetăţenii acestei ţări, un exemplu demn de urmat. Meritaţi toată aprecierea noastră pentru răbdarea nemărginită, pentru omenia şi dăruirea de sine.

Omagiul adus acestei profesii nu este întâmplător. Asistenţilor medicali le revine nobila misiune de a ajuta medicii în tratarea pacienţilor şi de a uşura suferinţele acestora, fără de care buna funcţionare a oricărui sistem de sănătate ar fi imposibilă.

În pofida provocărilor actuale existente în sistemul de sănătate din Republica Moldova, asistenţii medicali, demonstrează exemple de abnegaţie totală şi îşi onorează cu demnitate atribuţiile profesionale.

Adresăm din suflet tuturor asistenţilor medicali şi studenţilor care vor îmbrăţişa aceasta nobilă profesie calde şi sincere urări de sănătate şi prosperare, echilibru spiritual, realizări frumoase şi noi succese în realizarea sarcinilor nobile pe tărâmul profesiei noastre de loc uşoare, care zi de zi ne oferă provocări, dar şi motivaţii pentru performanţă şi perfecţiune.

Vă dorim activitate fructuoasă, precum şi toată dragostea şi afecţiunea celor apropiaţi!

Fie ca perseverenţa şi spiritul de sacrificiu să vă însoţească mereu în alinarea suferinţelor pacienţilor !

Pentru munca Dumneavoastră cu abnegaţie Vă mulţumim din suflet!