×

Învingătorii Concursului pentru cea mai originală creaţie proprie dedicată Colegiului

 

 

 

Sunt talentați și îşi iubesc Colegiul. Asta au demonstrat elevii participanţi la Concursul pentru  cea mai originală creaţie proprie dedicată Colegiului.

Tinerii condeieri au prezentat creaţii diverse reflectând orizontul lor cultural şi capacităţile literare.

În urma unei analize minuţioase a lucrărilor prezentate, au fost desemnaţi învingătorii. Astfel pe I loc s-a clasat Vlad Capuşciu, elev în anul I, grupa AM 17, locul II i-a revenit Cristinei Răileanu, elevă în anul III, grupa AM 33, iar locul III l-a ocupat Liliana Botezatu, elevă în anul II, grupa AM 27.

La concurs au participat 13 lucrări, acestea au fost selectate de către un juriu de specialitate din care au făcut parte Poştaru Marina, profesoară de Limba şi literatura română, Rusu Cristina, profesoară de Limba şi literatura română şi Bezman Veronica, Sef catedră ,, Obiecte de cultură generală Nr.1″.

” Am rămas profund impresionată de capacităţile creative şi ingeniozitatea de care au dat dovadă elevii nominalizaţi. Au fost originali în compoziţiile lor, şi-au exprimat gîndurile, trăirile într-o manieră imaginativă, unică.

Este o mare onoare să-mi prezint sugestiile referitoare la creaţiile proprii ale cîştigătorilor concursului, care au manifestat interes pentru arta scrisului. Prin versurile valoroase, elevii şi-au mărturisit dragostea nemărginită faţă de colegiul nostru. Graţie competenţelor şi cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor petrecuţi în Colegiul de Medicină, elevii au relevat crîmpeie din adevărul ce l-au descoperit pe băncile instituţiei, impresiile lor fiind demne de corectă apreciere.

Versurile de mai jos vin spre a confirma dragostea pentru Colegiul de Medicină din Cahul, pentru expresia emoţiilor care înnobilează sufletele elevilor, ce-şi amintesc cu drag primii paşi, primele emoţii, primele succese în acest tărîm al cunoştinţelor.

,,Bătrînule Colegiu, făuritor de vise,

Cu dragoste măreaţă la tine astăzi vin,

Cu versul dulce-al gurii, cu braţele deschise,

În semn de mulţumire, smerit să mă închin…”

A menţionat profesoara de Limba şi literatura română, Poştaru Marina.

Felicitări învingătorilor şi celor mai activi participanţi, le dorim multă inspiraţie şi succes în continuare.

Aducem, de asemenea, mulţumiri pedagogilor care permanent susţin probele de condei ale discipolilor şi prin eforturile lor cultivă tinerilor dragostea pentru frumos şi îi învaţă să pătrundă în tainele creaţiei.